Linda Tambuyser

Nieuw academiejaar: ik wil een Microsoft Team voor mijn vak!

Toledo gebruik je om cursusmaterialen beschikbaar te stellen voor studenten, om opdrachten digitaal te laten inleveren, om (zelf)toetsen […]

Ik wil een team in Microsoft Teams voor mijn vak!

Corona heeft ervoor gezorgd dat je noodgedwongen met Microsoft Teams hebt leren werken en misschien ook dat je […]

Gezocht: docenten die een digitale tool voor peerfeedback willen uittesten

Update: piloot verlengd tot 1/7/2021, m.a.w. tijdens het 2e semester heb je voluit de kans om met deze […]

Studenten uitnodigen voor online lessen bij de start van het academiejaar

Bij de start van het academiejaar hebben we te maken met enkele uitdagingen ten gevolge van het feit […]

Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij […]

Peerfeedback-mogelijkheden aan Odisee

Regelmatig krijgen we de vraag van docenten naar een tool voor peerfeedback. In deze post belichten we enkele […]