Toetsen

XToledo op een rijtje

Voor studenten die met XToledo zullen moeten werken, werd een kennisclip én een FAQ-lijst opgesteld. In onderstaand schema […]

Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij […]

SCHRIJF NU IN: INDIVIDUELE ICTO-OPSTARTSESSIES VOOR DOCENTEN

Toledo klaarzetten voor het nieuwe semester, talenten en competenties van studenten digitaal ondersteunen, blended leren in de reguliere […]

Evalueren met rubrics in Toledo

Vele docenten laten hun studenten opdrachten indienen via Toledo. Deze opdrachten kunnen via het grade center beoordeeld worden […]

E-course ‘van start met onderwijstechnologie’

Als docent van start met onderwijstechnologie in Odisee is een e-course waarmee je als docent, waar en wanneer […]

Het grade center van Toledo in de kijker

Met de examenperiode in het verschiet, is het misschien goed om even stil te staan bij de mogelijkheden […]