Studiemateriaal

Vuistregels bij het gebruik van presentaties en kennisclips

Zowel bij onderwijs op de campus als bij online leren maken we veel gebruik van multimedia. Denk maar […]

Toon je studenten de weg bij online onderwijs

Structuur bieden aan je studenten is een van de belangrijkste voorwaarden om van online leren een succes te […]

Text in an online world: To read or not to read (the e-book)

“Cursusteksten op papier of digitaal?” That is not the question. Mary Burns beargumenteert – in haar artikel “To […]

Werken aan cursusteksten: sjablonen en invoegtoepassing voor Word (ook Online) beschikbaar

Elk jaar voorziet ICTO een versie van het sjabloon voor schriftelijk studiemateriaal voor het volgende academiejaar. Voor academiejaar […]

H5P: studenten activeren en bijsturen tijdens zelfstudie

In een vorige tip kon je reeds kennismaken met H5P: een online platform dat meer dan 40 formatieve […]

Interactie bij Kaltura kennisclips

Het bekijken van een kennisclip is een eerder passieve activiteit voor studenten. Wist je dat het mogelijk is […]