Open Education Week: Digitale leeromgevingen & open lesmateriaal

Open Education Week: Digitale leeromgevingen & open lesmateriaal

Open Education Week: bijdrage van LUCA: Digitale leeromgevingen & open lesmateriaal

In deze bijdrage gaf docent Bram Overstijns (LUCA) toelichting bij het gebruik van een zelfgebouwde elektronische leeromgeving in combinatie met bestaande online platformen en sociale media.

In de opleidingsonderdelen die hij verzorgt staan online communicatie, digitaal archiveren en innovatie centraal. In zijn lessen komen onderwerpen aan bod die gerelateerd kunnen worden aan het gebruik van deze leeromgeving en de functionaliteiten die erin gebouwd werden. Zo komen o.m. aan bod: portfolio, procesfolio, digitaal archief, metadata, data-, geluid- en beeldcompressie, sociale media, online communicatie en -diensten, SEO, cloudtechnologie, servers, auteursrecht en publiceren.

De docent gebruikt Toledo niet als leeromgeving, maar koos voor een Drupal-omgeving (http://bureaupixel.be/edu/) waarbinnen hij ook zelf nog functionaliteiten ontwikkelde. Het belangrijkste argument voor deze keuze was de mogelijkheid om aan dataverzameling en -visualisatie te doen. Een mogelijkheid waarover hij als instructor in Toledo niet beschikt.

In een eerste demonstratie werden een aantal pagina’s uit de cursussen getoond. Hierin was een variatie aan soorten materiaal te ontdekken, waaronder: tekst, afbeeldingen, video’s (Vimeo), code (GitHub), bestanden (Google-drive) en links.

drupal_studiemateriaal

Tevens werd duidelijk dat formulieren gebruikt werden om opdrachten in te laten leveren door studenten, om bevragingen bij studenten te organiseren of om aan quotering te doen. Het was niet meteen duidelijk of dit over Drupal-formulieren, Google-formulieren of beide ging. Al deze materialen worden op verschillende manieren gepresenteerd: chronologisch in de agenda, binnen specifieke leertrajecten (per opleiding) en via de Drupal-blog.

In een tweede demonstratie werden de grafieken getoond die de docent op basis van eigen programmatie had toegevoegd aan de leeromgeving. Zo worden leertrajecten opgebouwd rond een aantal thema’s en een aantal contactmomenten. In grafieken kan de docent vervolgens nagaan hoeveel bezoekers elk thema’s kreeg en hoeveel aanwezigen er waren per contactmoment.

drupal_themas

Ook dienen de studenten opdrachten in te leveren, die vervolgens worden gescoord door de docent. Op basis van deze gegevens wordt een grafiek gegenereerd die bv. de spreiding van de scores toont per soort quotering en per contactmoment.

drupal_quotering

In deze bijdrage zagen we een rustige, begeesterde docent die – op basis van eigen competenties – in staat was een leeromgeving uit te bouwen die leermaterialen uit verschillende systemen als één geheel kan aanbieden aan studenten uit verschillende opleidingen. De visuele weergave van de data die daarvan bijgehouden wordt is een belangrijke bron van informatie voor de docent om het leertraject, de contactmomenten en de quotering van de opdrachten te analyseren en eventueel bij te sturen. Dit is een mooie use case voor het gebruik van learning analytics vanuit het perspectief van de docent. Interessant zou zijn om te zien of in de toekomst ook de ingeschreven studenten een deel van deze grafieken zouden kunnen zien vanuit hun perspectief.

Bij wijze van persoonlijke conclusie wens ik de spreker, de deelnemers en de toekomstige kijkers van de opname erop attent te maken dat momenteel bij het Toledo-team van KU Leuven ook gewerkt wordt aan het ICTS-project “Learning Analytics”. Het is immers wel degelijk de bedoeling om met de miljoenen datarecords over het gebruik van Toledo aan de slag te gaan ter ondersteuning van de leer- en onderwijsprocessen die er plaatsvinden. Deze getuigenis kan daarbij zeker voor belangrijke input zorgen en mogelijks zelf helpen elkaars perspectieven beter te leren kennen.

No comments

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *