Vlot samenwerken m.b.v. Microsoft Teams

Vlot samenwerken m.b.v. Microsoft Teams

Op zoek naar meer info over hoe les te geven vanop afstand?
In het kader van het Corona- virus hebben we een centrale infopagina voorzien over het audiovisueel communiceren via Teams: https://personeel.odisee.be/pagina/info-voor-docenten-en-lectoren 

Elk personeelslid en elke student van Odisee beschikt over een abonnement op Office 365. Velen onder ons zijn inmiddels reeds vertrouwd met OneDrive uit Office 365. Via OneDrive kan je makkelijk bestanden delen met elkaar en met studenten, en dus ook samenwerken aan documenten.

OneDrive is geschikt voor ad-hoc samenwerking, maar is misschien minder geschikt wanneer je projectmatig met een aantal collega’s (of met studenten) wil samenwerken. In dat geval zullen immers de bestanden van zo’n project zich in de OneDrive van een van de projectleden bevinden (vaak de projectleider of -verantwoordelijke). Dat kan een probleem zijn bij ziekte of bij personeelsverloop. Voor het eerder gestructureerd samenwerken zijn andere opties beter geschikt. Een daarvan is Microsoft Teams, een van de vele applicaties van Office 365 (http://office365.odisee.be).

Microsoft Teams zegt van zichzelf dat het een chatgebaseerde samenwerkingsruimte is. Dat legt meteen de focus op de conversatie i.p.v. de bestanden. Wat je misschien vroeger schreef in e-mailberichten waaraan een document gekoppeld werd, zal je binnen een team van Office 365 schrijven in de conversatie of gesprekken (chat). De documenten zelf worden opgeslagen in de bestandsruimte van het team. Documenten die je als bijlage toevoegt aan een bericht komen automatisch in die bestandsruimte terecht.

Samenwerking aan die documenten loopt even vlot als wanneer je ze via OneDrive zou delen. Geen nood aan downloaden en uploaden, gewoon rechtstreeks bewerken met de online versies van Word, Excel enz of de overeenstemmende desktopversies van die programma’s. Overigens kan je vanuit je Onedrive rechtstreeks naar de documenten van de teams waartoe je behoort!

Structuur in de werking van het team kan je aanbrengen door verschillende kanalen te creëren. Een kanaal kan over een deelonderwerp gaan en elk kanaal heeft zijn eigen bestandsruimte (elk kanaal krijgt een map in de globale bestandsruimte van het team).

Belangrijk om weten is dat er een mobiele app bestaat voor Microsoft Teams waardoor je onderweg vanop je smartphone of tablet de teams waartoe je behoort kan opvolgen. Je kan ook notificaties instellen zodat je een bericht krijgt (vergelijkbaar met een sms) wanneer er activiteit is op een kanaal dat je volgt.

Naast de gesprekken en de bestanden kunnen ook allerlei andere – al dan niet externe – applicaties of inhoud aan een team gekoppeld worden, bijvoorbeeld een videokanaal uit Microsoft Stream, een website, een toepassing als Mindmeister waarmee je in team aan een mindmap kan werken, en nog heel veel meer.

Ga maar eens op verkenning en creëer je eigen team!

Links onder vind je de link om een team aan te maken.

Meer info vind je hier.

Wil je meer weten over Microsoft Teams en vind je nog een viertal geïnteresseerde collega’s, dan verzorgt ICTO graag een workshop voor jullie. Je kan dit aanvragen via https://servicedesk.odisee.be of via de ICTO-medewerker op je campus.

No comments

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *