Onderwijs, Onderzoek & Innovatie : een eerste impressie van ICERI 2014

Onderwijs, Onderzoek & Innovatie : een eerste impressie van ICERI 2014

 

De “Internationale conference of Education, Reseach and Innovation” verwelkomde 600 deelnemers vanuit 75 landen en werd georganiseerd rond 350 presentaties in blokken van 7 parallelsessies.

Martin Burt @ ICERI2014

 “14 years ago she was a fruit merchant,
  now she is a micro-entrepeneur with a business plan, a saving account,…. “

 

 

 

 

De eerste keynote werd verzorgd door Martin Burt van de Fundación Paraguaya. Zijn uiteenzetting is min of meer een neo-liberaal antwoord op de wereldwijde financiële tekorten in het onderwijs. Maak onderwijs zelfbedruipend. Leer leerlingen niet alleen yoghurt en kaas te maken, maar leer hen ook yoghurt en kaas te verkopen en ..verkoop het. Maak van de studenten entrepreneurs. In de politieke context van Paraguay ( president Federico Franco behoort tot Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) lijkt er geen andere uitweg mogelijk om armoede via onderwijs te bestrijden. In de Vlaamse onderwijscontext zal dit voor sommigen als muziek in de oren klinken.

Technologie beschouwt hij als een godsgeschenk in de bestrijding van de armoede. Wat is een arme mens gebaat bij een een Gen Poverty Index of een Gini coëfficient als hij er niet beter van wordt? En hier krijgt de technologie een wonderlijke plaats. Via een eenvoudige mobiele enquêtetool kregen de mensen de kans om zelf hun armoede -indicatoren vast te leggen. De vragen werden gevisualiseerd (bvb. een keuze tussen waterkraan, waterput, rivier) om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Door de massale respons kregen niet alleen de beleidsmensen een realistisch zicht op de armoede in hun land, maar ook het volk kreeg advies op basis van de indicatoren om binnen het “budget” verbeteringen aan hun situatie uit te voeren. Ja ja, ik dacht ook nog :  geen stromend water , maar wel een smartphone?? Misschien behoort dat weer tot een ander onderzoek dat het verband zoekt tussen armoede en statussymbolen.

Misschien moet ik de mensen van de G1000 eens aanspreken over massa-enquêtes via mobiele technologie. Als dat geen stem van het volk is! Maar nu genoeg daarover…

Mijn keuze van de sessies vertrok vanuit volgende interessegebieden :

  • Blended & Flipped Learning
  • m-learning
  • Web 2.0 and Social Networking
  • Technology in Teaching and Training
  • Learning and Teaching Technologies and Innovations (met mijn sessie)
  • Advanced Classroom Applications and Technologie

Tijdens de volgende weken volgen er een aantal korte toelichtingen ….

No comments

Leave a reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *