e-books

Van start met onderwijstechnologie

Het ICTO-team biedt 2 e-courses aan om enerzijds (nieuwe) docenten en anderzijds nieuwe studenten snel, efficiënt en actief […]

Text in an online world: To read or not to read (the e-book)

“Cursusteksten op papier of digitaal?” That is not the question. Mary Burns beargumenteert – in haar artikel “To […]

Interactieve, educatieve inhouden bouwen met H5P

Wat is H5P? H5P is een online platform dat een heel uitgebreid palet aan interactieve bouwstenen biedt die […]