Categorie Toledo

XToledo op een rijtje

Voor studenten die met XToledo zullen moeten werken, werd een kennisclip én een FAQ-lijst opgesteld. In onderstaand schema bundelen we voor de docenten die met XToledo aan de slag zullen gaan, alle kennisclips in een logische volgorde.  Ook voor docenten…

Online leren ondersteunen met Toledo

Toledo Tip

Toledo bevat de gekende mogelijkheden om te communiceren met studenten (d.m.v. mededelingen) en om lesmateriaal aan te bieden (documenten, presentaties, enz…) . De nadruk komt nu meer te liggen op het ondersteunen van de studenten op afstand via online onderwijs. In…

Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij zijn om meer formatieve toetsen (zelftests) online aangeboden te krijgen (66%). Dit is iets wat bij elke bevraging opnieuw naar voor komt.…

Interactieve, educatieve inhouden bouwen met H5P

Wat is H5P? H5P is een online platform dat een heel uitgebreid palet aan interactieve bouwstenen biedt die je kan gebruiken om zelf educatieve, digitale inhouden of oefeningen te creëren. Deze inhouden kunnen vervolgens aangeboden worden via een leerplatform (Toledo),…