Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij zijn om meer formatieve toetsen (zelftests) online aangeboden te krijgen (66%). Dit is iets wat bij elke bevraging opnieuw naar voor komt. Alleen het beschikbaar zijn van lesopnames scoort nog hoger op de verlanglijst van de studenten (73% in 2019).

Uit de bevraging van de docenten – eveneens in mei 2019 – blijkt dat 51% meer online toetsen zou willen aanbieden.

In de statistieken van het gebruik van Toledo zien we echter dat slechts 5% van de cursussen toetsen bevat! Er is dus nog een lange weg te gaan. Daarom dat we graag even de toetsmodule van Toledo onder de aandacht willen brengen.

Deze is vrij uitgebreid en biedt heel wat opties. Je kan gebruik maken van verschillende vraagtypen. Je bent dus zeker niet beperkt tot uitsluitend multiple choice vragen.      

Een toets aanmaken in Toledo verloopt in een aantal stappen.

Toets creëren in toetsbeheer:

Vragen toevoegen aan de toets:

Vooraleer vragen toe te voegen, kan je best even kijken naar de vraaginstellingen. Hier kan je bijvoorbeeld aangeven of je feedback voor afzonderlijke antwoorden wil toevoegen, of je afbeeldingen wil opnemen in mogelijke antwoorden enz. Deze instellingen bepalen welke gegevens je zal kunnen ingeven wanneer je een vraag toevoegt.

Toets aanbieden in een inhoudsgebied:

Pas wanneer de toets in een inhoudsgebied geplaatst is, kan de student de toets maken.

In het grade center kan je als docent nagaan wie een toets heeft afgelegd. Als het om een toets gaat die automatisch gecontroleerd kan worden, zullen de behaalde scores hier automatisch verschijnen. Meer over het grade center vind je in deze tip.

In de toetsinstellingen kan je allerlei opties instellen i.v.m. beschikbaarheid, toetsafname, tonen van score en feedback enz. Door in feedback te voorzien kan zo’n toets in Toledo een echt formatief gegeven wordt. Normaal wordt de feedback pas getoond wanneer de volledige toets afgelegd is. Als je echter in de toetsinstellingen aangeeft dat het om een kwis gaat, zal de feedback na elke vraag getoond worden.

Indien je samen met een aantal collega’s hier graag dieper op wilt ingaan, dan organiseren we hiervoor graag een workshop! Neem gerust contact.

Goed om weten: we hebben ons in deze post vooral gericht op het formatief werken met toetsen, maar als je examens digitaal wil afnemen via xToledo kan je uiteraard ook gebruik maken van de toetsmodule!

4 reacties

  1. ik wil bestaande toetsen uploaden, maar dat lukt niet. Hij vraagt om er een txt bestand van te maken maar dat lukt ook niet. ‘parseerfout’? of zipbestand terwijl het een gewoon document is…

  2. Kan je in XToledo ook een pool maken met casussen en vragen? Zo ja waar plaats je de casus? Is dat bij vraag 1 of bij alle vragen opnieuw?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *