Efficiënt starten met je Toledo-cursussen

Bij de start van het nieuwe academiejaar wil je snel aan de slag met je nieuwe cursus. De automatische kopie van het materiaal van vorig jaar moet wel opgekuist worden. In deze tip leer je hoe je met enkele eenvoudige stappen je cursus klaar stoomt om deze beschikbaar te kunnen stellen zonder brokken.

De nieuwe Wizard Start Academiejaar

Elke gekopieerde cursus bevat een dynamische mededeling die de belangrijkste controlepunten van jouw cursus weergeeft.

Klik je op een controle, dan bevat de omschrijving informatie voor jouw specifieke cursus met een verwijzing naar het hulpmiddel waarmee je aanpassingen kan doen, zoals de “Eigenschappen” van de cursus, het hulpmiddel “Datumbeheer” of de “Gebruikers”.

Beware of the updates!

Van zodra je een cursus voor studenten beschikbaar stelt, beginnen de studenten updates te krijgen op het Toledo-portaal.

Ze zien de updates via het postvak-tellertje bovenaan.

Ze zien de updates ook in de module Updates en Berichten.

Je wil niet te lang wachten met het beschikbaar stellen van je cursus, maar je wil ook niet dat studenten nu reeds updates krijgen voor onderdelen die pas later in het jaar relevant zijn.

Je werkt daarom dus best actief met de beschikbaarheid/onbeschikbaarheid van onderdelen in je cursus én met de start- en einddatum die je kan instellen.

Bekijk eerst het cursusmenu.

Soms is het mogelijk onderdelen nu nog even niet weer te geven omdat ze bij de start van het academiejaar nog niet relevant zijn.

Klik dan in het cursusmenu op het contextmenu bij dat onderdeel en kies de optie “Koppeling verbergen”.

Controleer vervolgens de mappen.

De meeste Toledo-cursussen bevatten knoppen zoals Documenten, Inhoud of Evaluatie. Zijn daaronder mappen aangemaakt, dan kan je per map de beschikbaarheid bepalen.

De snelste manier om een map beschikbaar (of onbeschikbaar) te stellen is via het hangslot dat verschijnt wanneer je boven de map hovert.

Bekijk dan de items, toetsen, opdrachten, enz…

Onder elke knop of map kunnen vervolgens verschillende hulpmiddelen zitten, zoals items, opdrachten, bestanden, hyperlinks (webkoppelingen), enz…

Ook deze onderdelen hebben in de meeste gevallen een hangslot waarmee je het onderdeel snel beschikbaar of onbeschikbaar kan stellen.

Vaak is het binnen een map op termijn efficiënter om per onderdeel aan te geven wanneer het beschikbaar mag komen voor de studenten.

Bijna elk onderdeel laat toe om een datum- en tijdbeperking in te stellen. Hiermee bepaal je vanaf welk tijdstip een onderdeel mag weergegeven worden aan de studenten en op welk tijdstip het verdwijnt.

Klik in het contextmenu dat verschijnt naast de titel op de optie “Bewerken”.

Kies onderaan het gewenste verschijn- en verdwijn-datim en -tijdstip voor het onderdeel.

Tip!
Het tijdstip “Einde dag” is de juiste keuze wanneer je wil dat studenten ten laatste op die dag nog iets zien, iets moeten indienen, enz…

en vergeet de bijlagen niet.

Vele items hebben in de tekst of als bijlage verwijzingen naar documenten zoals PowerPoint, PDF, Word, enz…

Vaak is het niet zozeer het item dat moet gewijzigd worden, maar enkel de bijlage die er aan vast hangt.

Dat kan het meest efficiënt door in het contextmenu dat verschijnt naast de naam van het document de optie “Bestand overschrijven…” te kiezen.

In het venster dat verschijnt, kies je “Bladeren in mijn computer” en selecteer je het nieuwe bestand in één van jouw mappen.

Het volgende venster suggereert dat je de getoonde tekst zou kunnen aanpassen, maar helaas werkt dat nu (nog) niet.

Klik dus gewoon op Verzenden (Submit) om de bijlage te vervangen met de nieuwste versie.

Tip!
Gebruik in bestandsnamen geen academiejaren of data. Zo kan je bestanden vanaf volgend academiejaar probleemloos vervangen.

Stel tenslotte de cursus beschikbaar

Het is de docent die beslist wanneer een cursus beschikbaar wordt gesteld voor de studenten.

Heb je de nodige aanpassingen dus gedaan in een cursus, vergeet dan niet om de cursus ook zelf nog beschikbaar te stellen.

Ook dit kan snel wanneer je de cursus hebt open staan, via het hangslot helemaal bovenaan.

Tip!
Beheer je meerdere cursussen, dan kan je eerst al het voorbereidende werk doen. Ben je met de cursussen klaar, dan kies je in het Toledo-portaal via het menu “Beheer” voor de optie “Beschikbaarheid cursussen en community’s”. Je kan hiermee de beschikbaarheid van elke cursus of community waarvoor je beheerder bent vanuit één overzicht aanpassen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.