Evalueren met rubrics in Toledo

Vele docenten laten hun studenten opdrachten indienen via Toledo. Deze opdrachten kunnen via het grade center beoordeeld worden met een score en van feedback voorzien worden.

Voor het beoordelen van tamelijk complexe opdrachten is het zinvol om om dit te doen aan de hand van een rubric (rubriek). Met behulp van zo’n rubric beoordeel je een werkstuk op een aantal aspecten waarbij je voor elk aspect een aantal prestatieniveaus definieeert en hieraan eventueel scores koppelt. De som van de scores op de verschillende aspecten geeft dan de eindscore op het werkstuk.

Lees zeker ook deze bijdrage over het gebruik van rubrics op de blog van ‘Differentiëren in het hoger onderwijs’.

Voorbeeld van een rubric voor een opdracht i.v.m. informatievaardigheden:

Wanneer zo’n rubric vooraf aan de studenten kenbaar gemaakt wordt, maakt dit het voor de student duidelijk wat er precies verwacht
wordt en waaraan hij dus aandacht moet besteden. De rubric zorgt ook voor een consistente manier van beoordelen van alle studenten. Ook wanneer er verschillende personen de werkstukken beoordelen, zorgt zo’n rubric ervoor dat alle beoordelaars op quasi dezelfde wijze scoren.

Anderzijds kan een rubric een belangrijke rol vervullen bij het leerproces van de student. De student kan aan de hand van de rubric
zichzelf beoordelen. Wanneer de docent een werk beoordeeld heeft, dan verschaft de rubric ook duidelijke feedback aan de student. De student krijgt zicht op wat hij reeds goed doet en aan welke aspecten hij nog moet werken om zich te verbeteren. Een rubric is dus een geschikte tool bij het feed-up, feedback en feedforward proces.

In dit zelfstudiepakket leer je een rubric in Toledo aanmaken en leer je deze te gebruiken bij de beoordeling.

Het ontwikkelen van een rubric vraagt veel tijd. De rubric vervolgens in Toledo aanmaken vraagt ook wel enige inspanning. Het goede nieuws is dat eenzelfde rubric vaak voor verschillende opdrachten kan ingezet worden. Daarenboven kan je een bestaande rubric in Toledo exporteren om deze daarna te importeren in een andere cursus. Uitwisseling van rubrics tussen collega’s kan op deze manier met een minimum aan inspanning gerealiseerd worden.

In wat volgt tonen we hoe je een rubric gebruikt als docent én als student, hoe je zelf een rubric kan aanmaken en tenslotte hoe je
een rubric kan hergebruiken in een ander vak of kan delen met een collega.

Wie liever een filmpje bekijkt dan een handleiding te lezen, vindt bij elk onderdeel een filmpje terug.

Een rubric toevoegen aan een opdracht.

We gaan er hier vanuit dat de rubriek reeds bestaat in de cursus op Toledo en dat we hem dus kunnen koppelen aan een opdracht.

In het bewerkingsscherm van de opdracht kunnen we bij het onderdeel ‘CIJFER GEVEN’ een rubriek toevoegen.

Vervolgens kiezen we voor ‘Rubriek selecteren’.

We selecteren de juiste rubriek en klikken ‘Verzenden’.

Je krijgt dan nog de vraag of het maximaal aantal punten op de rubriek ingesteld moet worden als het mogelijk aantal punten op de opdracht, wat normaal gezien het geval zal zijn.

Vervolgens kan je nog een aantal dingen van de rubric instellen, zoals bijvoorbeeld of de studenten de rubric mogen zien, met of
zonder scores of pas na beoordeling.

Wanneer je de rubric als feedup-instrument wil gebruiken, dan zal je dus de studenten de gelegenheid geven om vooraf de
rubriek te bekijken, inclusief rubriekscores.

Wil je de rubric uitsluitend als feedbackinstrument gebruiken (en eventueel ook als feedforward), dan zal de student hem pas mogen zien
na beoordeling.

 

Hoe ziet dit eruit aan de kant van de student?

De student klikt zoals anders op de titel van de opdracht en
zal – indien de docent heeft aangegeven dat de rubriek aan de studenten moet
weergegeven worden – bij het onderdeel ‘Opdrachtinformatie’ een knop ‘Rubrieken
weergeven’ vinden.

Daarop klikken zal ervoor zorgen dat de rubriek getoond wordt.

 

Hoe verloopt de beoordeling van een opdracht aan de hand van een rubric?

Als docent ga je naar het grade center om ingediende opdrachten te beoordelen. Je gaat vervolgens naar een poging van een bepaalde student.

Je ziet dan zoals steeds het ingediende werk verschijnen en aan de rechterkant kan je een beoordeling invoeren. Om dit te kunnen doen
a.d.h.v. de rubric, moet je eerst nog een deeltje uitklappen (zie rode pijl in volgend screenshot).

Nu kan je de rubriek aanklikken om de beoordeling uit te voeren. Je hebt nog de keuze om de rubriek weer te geven in een venster of inline.
In een venster werkt waarschijnlijk het meest handig. Wanneer je per criterium apart feedback wil kunnen toevoegen, is de weergave in een venster ook de enig mogelijke.

Het scoren via een rubric is erg makkelijk, je hoeft maar de juiste vakjes aan te klikken. Zoals je ziet heb je bij elke score de
mogelijkheid om feedback toe te voegen. Je krijgt meteen ook de totaalscore te zien en je kan onderaan nog algemene feedback op het geheel geven.

Hoe ziet de student de beoordeling?

Indien de student via ‘Mijn cijfers’ gaat, ziet hij in het overzicht van opdrachten en toetsen een link naar de rubriek.

Klikt hij de link aan, krijgt hij de ingevulde rubriek te zien, inclusief eventuele feedback.

Indien de student via de opdracht zelf gaat, heeft hij ook de mogelijkheid om de rubriek weer te geven.

Zelf een rubriek maken

We gaan er hierbij vanuit dat de rubriek conceptueel inhoudelijk reeds helemaal op punt staat en dat deze nu moet ingevoerd worden in Toledo.

In het configuratiescherm onder ‘Evaluaties’ vind je de rubrieken.

Indien er reeds rubrieken bestaan in je cursus, dan krijg je deze in een lijst te zien.

Om een nieuwe rubriek te maken, klik je de knop ‘Rubriek
maken’

Je geeft een naam en een beschrijving aan de rubriek en onder Rubriekdetails kan je je eigen rubriek gaan invoeren. Om het je makkelijk
te maken staat er reeds een voorbeeld dat je naar wens kan bewerken. De criteria en de prestatieniveaus kan je hernoemen en je kan zowel criteria als prestatieniveaus toevoegen.

Er zijn heel wat mogelijkheden met deze rubrieken.

Bij rubriektype kan je aangeven of het al dan niet een rubriek met punten is, en of men werkt met punten of procenten. Je kan ook aan
elk criterium een ander gewicht toekennen.

 

 Een rubric hergebruiken in een andere cursus op Toledo

Eens een rubric aangemaakt is in een vak op Toledo, kan deze heel gemakkelijk gedeeld worden met collega’s of kan je hem ook hergebruiken in een van je andere vakken op Toledo.

Ga hiervoor naar Configuratiescherm – Evaluaties – Rubrieken.

Je krijgt dan een lijst van de beschikbare rubrieken in deze cursus. De rubriek die je wil hergebruiken in een andere cursus vink je aan en vervolgens klik je de knop ‘Exporteren’.

Na verzenden en downloaden heb je de exportfile op je lokale schijf en deze kan je nu in een andere cursus bij Configuratiescherm –
Evaluaties – Rubrieken, importeren via de knop ‘Rubriek importeren’.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *