Flexibel leren in collaboratieve lokalen

Heel wat leerdoelen die je met je lessen wil bereiken, veronderstellen een actieve participatie van de studenten. Soms is individueel actief deelnemen echter niet voldoende en is een echte interactie tussen de studenten noodzakelijk. Dit sluit ook sterk aan bij de noden vanuit het werkveld, waarin samenwerken binnen een team een essentiële vaardigheid is.

Traditionele leslokalen zijn echter niet optimaal uitgerust voor collaboratieve werkvormen. Het is meestal immers niet eenvoudig om de vaste frontale opstelling van tafels en stoelen te transformeren tot eilanden waarrond studenten kunnen zitten tijdens groepsopdrachten. Om aan deze nood tegemoet te komen, zijn er op Odisee verschillende collaboratieve lokalen ingericht.

Collaboratief leslokaal campus Dilbeek

Flexibiliteit

Het basisidee binnen deze collaboratieve lokalen is flexibiliteit. Het moet eenvoudig zijn om de opstelling van het lokaal snel aan te passen aan de werkvorm die je wilt gebruiken.

Stel dat je de studenten zelfstandig een onderzoek wilt laten uitvoeren naar de gevolgen van de Koude Oorlog. Aan het begin van de les geef je een gezamenlijke uitleg, waarbij alle studenten zich naar de voorkant van het lokaal keren. Vervolgens worden ze onderverdeeld in groepjes van 3 studenten, waarbij 3 groepjes zich focussen op de sociaal-economische gevolgen, 3 op de culturele gevolgen en 3 op de wetenschappelijke gevolgen. In deze fase worden 9 kleine eilandjes gecreëerd waarrond telkens 2 of 3 studenten kunnen zitten. Vervolgens worden de kleine groepjes geclusterd tot 3 grote groepen waarin alle aspecten vertegenwoordigd zijn. Zo komen ze tot een overzicht van de verschillende soorten gevolgen die ze visualiseren in een digitale mindmap. Hiertoe worden de tafels verplaatst tot 3 grote eilanden waarrond telkens 9 studenten plaatsnemen. Gedurende beide collaboratieve fasen kan je je als docent eenvoudig verplaatsen tussen de groepjes.

Dit veronderstelt zowel dat het meubilair eenvoudig verplaatsbaar is (bv. door verrijdbare tafels te voorzien) en dat er voldoende ruimte is om aparte eilanden te creëren.

Didactische ICT-uitrusting

Alle collaboratieve lokalen beschikken over een specifieke ICT-uitrusting, maar deze kan variëren van een basisuitrusting tot een meer uitgebreide configuratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.