Het grade center van Toledo in de kijker

Met de examenperiode in het verschiet, is het misschien goed om even stil te staan bij de mogelijkheden van het grade center in Toledo.

Wie gebruik maakt van de opdrachten in Toledo, weet allicht dat het opvolgen van deze opdrachten en het geven van een score en feedback gebeurt via dat grade center. Maar het grade center heeft nog veel meer in zijn mars. Voor wie graag werkt met een redelijk aantal tussentijdse opdrachten van allerlei aard waarop men studenten een score wenst te geven, kan het grade center ingezet worden als een volwaardig puntenboek.

Je kan bijvoorbeeld kolommen met (sub)totalen maken waarbij je ook gewichten kan toekennen aan de verschillende opdrachten of toetsen (in het algemeen aan elk item waaraan binnen Toledo een score kan gekoppeld worden, zoals aan een discussieforum, een wiki, een blog, …). Het grade center is ook niet beperkt tot tools binnen Toledo waarop een score kan gegeven worden, je kan ‘externe cijfers’, zoals bv een score op een presentatie, toevoegen aan het grade center.

Daarnaast biedt het grade center ook wat mogelijkheden die handig zijn wanneer je met verschillende docenten in eenzelfde cursus verschillende groepen studenten begeleidt. Ook wanneer er zeer veel studenten ingeschreven zijn in een cursus, zijn er een aantal opties die het werken met het grade center vergemakkelijken.

Tenslotte kan je ook met het grade center naar Excel om daar verdere bewerkingen uit te voeren mocht je dat wensen. Opladen van punten die je in Excel beschikbaar hebt naar het grade center kan ook.

Hoe? Een aantal van deze mogelijkheden demonstreren we in volgende filmpjes.

  • Subtotalen toevoegen aan het grade center al dan niet gewogen (berekende kolom)
  • Een kolom aan het grade center toevoegen met de score op een offline activiteit zoals bv een presentatie, stageles, deelname aan een live discussie etc
  • Met het grade center naar Excel en omgekeerd

 

Opgelet: Het is niet de bedoeling om punten die meetellen voor het examen beschikbaar te maken via het grade center! Officiële punten worden ingevoerd via KU Loket!
Normaal gezien worden in het grade center van Toledo alleen scores van formatieve opdrachten en toetsen getoond aan de studenten. Er bestaat echter wel de mogelijkheid om aan de studenten geen score te tonen, maar wel een status ‘voltooid’ of ‘niet voltooid’. Dit vind je terug bij de kolomgegevens van een opdracht of andere beoordeelde activiteit, bij primaire weergave.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.