Media and Learning conferentie 2018- STUK Leuven

De jaarlijkse conferentie Media & Leren 2018 gaat in op de nieuwste pedagogische en technische ontwikkelingen in het gebruik van video in het hoger onderwijs.
Dat gebeurt via lezingen (de ene al wat meer inspirerend dan de andere), demo’s, discussies, demonstraties van de “best practices”  en hands-on sessies.
Daarnaast zijn er beide dagen ook standen aanwezig met leveranciers van lesopname- systemen (MediaSite, Panopto, Echo 360, Ubicast en Kaltura), maar ook Barco met het WeConnect systeem dat toelaat om collaboratief samen te werken, ook over verschillende locaties heen.

Na de opening door de rector van de KULeuven, Luc Sels, startte de plenaire sessie.

Eerste spreekster was Lana Scott, hoofd mediaontwikkeling bij MITx, de content- leverancier poot voor de open Moocs van het befaamde Massachusetts Institute of Technology, USA.

 

 

 

 

 

 

Van haar boeiend gebrachte sessie onthield ik volgende zaken.

 • Integrale lesopnames zijn niet ideaal. Ze vergelijkt ze met de idee: “het boek is beter dan de film”. Effectief leren gebeurt beter met korte video’s van zelfs minder dan 6 minuten.
 • Audio design is essentieel. Hecht bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van het geluid; zeker wanneer er later (geautomatiseerde) transciptie moet van worden gemaakt.
 • Breng je screencasts energiek en informeel. Gebruik geen teleprompter.
 • Adviseerde deze uitgave: Multimedia Learning 2nd edition door Richard E. Mayer, University of California, Santa Barbara. ISBN 9780511811678
 • Ze pleit om in eenzelfde cursus de soorten video’s zoveel mogelijk af te wisselen. Ze onderscheidt er 6:
  • Animaties
  • Demonstraties
  • Interviews
  • Uitgewerkte voorbeelden (vb het zien noteren van een wiskundig bewijs)
  • Op locatie
  • In de studio- shots
 • Ook pleit ze om af te stappen van opsommende “talking heads” bij een PowerPoint presentatie vol “bullets”. Breng je video verhalend; vertel een verhaal en laat het beeld dat je daarbij toont aansluiten op het verhaal.
 • Een heel belangrijke vond ik de nadruk om het videomateriaal steeds samen met het overige lesmateriaal te ontwikkelen. Het onderling overleg versterkt de kwaliteit. Het is daarom ook interessant om een “manager” aan te duiden die de ontwikkeling van het materiaal coördineert en op elkaar afstemt.

 

De tweede spreekster was Nanne Roos Vonk. Nanne is gespecialiseerd in studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs en werkt voor het Expertisecentrum handicap + studie in ‘s-Hertogenbosch. Ze is zelf blind en studeerde eind 2016 af aan de Wageningen Universiteit.
Digitalisering kan helpen tot flexibilisering maar we mogen niet vergeten dat het voor mindervaliden niet altijd even evident is om bijvoorbeeld video te raadplegen (wanneer je bijvoorbeeld doof bent). In Nederland gelden een aantal wettelijke verplichtingen rond het ontsluiten van audio en video; dus ook in leeromgevingen, gebundeld in de website https://www.digitoegankelijk.nl/

Verplichtingen voor toegankelijke audio en video (niet live)
Tekstalternatief Ondertiteling Audiobeschrijving Transcript
Niet-live geluid ja nee nee ja
Niet-live bewegend beeld ja nee ja, als er geen transcript is ja, als er geen audiobeschrijving is
Niet-live filmpjes  (beeld, geluid en/of interactie) ja ja ja, tenzij alle visuele informatie ook te horen is nee, tenzij het filmpje interactieve elementen bevat

 

Robert M. Lipps van de firma Sonic Foundry (MediaSite) , USA pleitte ervoor om studenten te betrekken alvorens een opname wordt gemaakt. Met hen af te toetsen wat ze van een opname verwachten en waartoe ze de opname zouden willen gebruiken.
Kijken alleen is niet voldoende. Een opname moet engagement uitlokken. Dat kan door interactieve chat, polling, video verrijkt gebruiken.
Er ontstaat een trend naar micro- leren waar de maximaal 3- minuten durende video mooi bij aansluit.

 

Prof. Nathalie Charlier van het Departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen aan de KULeuven werkt al een paar jaar aan interactieve video’s om eerste hulp technieken aan te leren. Ze maakt daarbij gebruik van de professionele camera- en regie ploeg van LIMEL alsook van specifieke software om de video interactief te kunnen ontsluiten.
En die interactiviteit gaat ver. Er wordt een volledig interactief leerpad opgebouwd binnen de video zelf waarbij het oplossen van vragen om de 10 à 15 seconden het leerpad stuurt.

De gebruikte (Rapt) software is recent opgekocht door Kaltura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Khechara van de universiteit van Wolverhampton, United Kingdom bouwde, gebaseerd op Panopto een “flipped laboratorium”. Waar de multicamera- technologie van Panopto handig gebruikt wordt. Video’s tonen parallel hoe je een microscoop bedient en wat het effect daarvan is op wat men doorheen de microscoop te zien krijgt.
Aanvullend gebruiken ze ook Aurasma (nu HP Reveal) om met behulp van QR codes handleidingen te verrijken met micro- video clips en 3D modellen via Augmented reality.

 

 

 

 

 

 

 

John Murray van de National University of Ireland Galway, Ireland bracht een use case met studenten rond geologie en plantenkunde. Leerlingen kregen een 7-tal weken om een video- opdracht; het maken van een documentaire, in te dienen.
Storyboard, filmen met eigen smartphones, een paar uur les in monteren en op het einde een soort mini Cannes festival.
Resultaat is een video- kanaal “history of life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Thevenot & Gérard Casanova, Université de Lorraine, France demonstreerden in een moeilijk te verstaan Engels een ietwat gedateerd soort Serious Game (Mission Offi’Sim), bedoeld voor het opleiden van apothekers.

 

Stijn De Buck van de KULeuven/UZLeuven bracht een studie rond 3D modellen (zelf gemaakt, vertrekkende van echte radiologie beelden).

Klassieke Anatomie studie werkt met 2D- beelden of (dure) kadavers. 3D en diepte- perceptie is voor een geneesheer erg belangrijk.  Daarom ontwikkelden ze 3D- modellen die kunnen worden weergegeven op 3D- brillen of via een 3D- philips scherm waar je geen extra bril voor hoeft te dragen om het beeld in 3D te kunnen zien. Via proef- groepen werd nagegaan of de 3D modellen effectief waren en waar beide “drager” 3D bril vs 3D scherm van elkaar verschillen.
Resultaat werd als positief ervaren ondanks ook enkele minpunten: een docent kan niet in de plaats van de student iets aanduiden op het model en sommigen ondervonden vrij veel duizeligheid bij het bekijken van de driedimensionale beelde

n.

 

 

Sabine Tan  van de School of Education, Curtin University, Australia

Toonde een ontwikkeling om na te gaan waar studenten naar kijken in 360° video; een data- analyse tool met kijkgedrag binnen het beeld.
Meer info op: http://online360video.education/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristof Cleymans & Annelies Huysentruyt van Artevelde Hogeschool Gent.
Implementeerden een 360° programma voor de opleiding vroedvrouwen zodat ze beter op de hoogte zijn alvorens ze de skills labs betreden.
Gebruikte middelen zijn een GoPro Fusion 360° camera en het programma https://site.vizor.io/.
Anderzijds geven ze kwalitatieve feedback via Panopto op uitgevoerde handelingen. Waarbij één handeling wordt opgenomen met meerdere webcams (multicam).

 

Jeanine Reutemann van de universiteit Leiden, Nederland bracht een knappe presentatie en deed kwaliteitsonderzoek naar meer dan 800 didactische video’s in Moocs en e-courses.
Meeste video’s waren “talking heads”. En een heel aantal slecht geproduceerd: hoofd slecht gekaderd, afgesneden benen,…
En de interactie tussen cameraman (sta rechtop, beweeg minder,…) en onderwerp (ik moet me zo’n houding aannemen dat ik voortdurend zit te denken aan mijn houding ipv aan het verhaal dat ik wil brengen). Net zoals het ene leermateriaal beter aansluit bij de ene student, is ook de video- stijl beter passend bij de ene docent dan bij de andere. Je kan de lichaamstaal van een docent moeilijk veranderen. Doe je dat wel, dan komt de opname vaak krampachtig over.
Jeanine pleit net als Lara Scott voor co- creatie van leermateriaal, wil weg van de “talking head” bij PowerPoint- slides en stelt voor om veel meer aan “storytelling” te doen, ondersteund door daarbij passend videobeeld.  Gelooft ook in de meerwaarde van augmented reality; lagen van extra info bovenop het videobeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Desmet, vice- rector van de KU Leuven, Belgium

Deed het Going Digital @KULeuven strategisch plan 2017-2021 uit de doeken. Verder bouwend op het Tecol project van de KULAK.

 • De nodige technologische (netwerk, wifi,…), infrastucturele (opnamestudio’s) en juridische (GDPR,..) voorwaarden scheppen
 • Verschillende robuuste en schaalbare educatieve technologietoepassingen uitrollen.
  (video op leerplatformen en moocs, synchrone video in leeromgevingen, synchrone video voor online toetsen en video- analyse.
 • Voldoende ruimte laten om de bruikbaarheid en effectiviteit ervan te testen (voorspellende learning analytics, AI, tests met virtuele en augemnted reality bij video)
  Samen met imec analyseren ze data van de beweging van je oogbol bij het bekijken van video, meten van het effect van “verrijkte” video op het leerproces en meten ze engagement in didactische leerruimtes (tracken van bewegingen van de studenten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel De Bondt, VRT bracht het verhaal over de VRT sandbox.
Een uitproberen van nieuwe hardware en media.
Maar ook een overleg en uitwisseling van ervaringen tussen videomakers voor web content (voor vb Radiozenders, Ketnet app,…) in de “video snackbar”.
Meer info op: http://sandbox.vrt.be/

 

Estella Griffioen & Zac Woolfitt van de Inholland Universiteit van Toegepaste wetenschappen. Deden een analyse over de effectiviteit van video op het leerproces.
Hun sessie kan je hier herbekijken: https://t.co/kZGoyOgzjx

 

Astrid Vermeersch van de universiteit van Gent toonde een annotatie- tool (https://commentbubble.com/) , gebaseerd op video’s die op youtube ontsloten worden.
Interessant was dat er gebruik werd gemaakt van een template die een peer hanteert om feedback te geven. Op die manier is de feedback veel consistenter voor de student.

 

 

 

 

 

 

Mathy Vanbuel, ATiT sloot de conferentie af met een heerlijk humoristisch doorspekte quiz rond de geschiedenis van het gebruik van beeld en video in het onderwijs.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *