Nieuw academiejaar: ik wil een Microsoft Team voor mijn vak!

Toledo gebruik je om cursusmaterialen beschikbaar te stellen voor studenten, om opdrachten digitaal te laten inleveren, om (zelf)toetsen aan te bieden en misschien ook nog om andere leeractiviteiten daar plaats te laten vinden. Microsoft Teams is dan weer uitermate geschikt om op een hedendaagse wijze interactie met je studenten en interactie tussen studenten mogelijk te maken en dit duidelijk te integreren binnen je OLA.

Tijdens de coronaperiode heb je waarschijnlijk Microsoft Teams gebruikt om online lessen te geven. Zo’n online les kan je gewoon plannen vanuit Outlook of vanuit Agenda in Microsoft Teams. Als je echter een Microsoft Team gebruikt voor je OLA, kan je dat team voor nog veel meer inzetten dan alleen online lessen.

Waarom zou je een Microsoft Team inzetten voor je OLA?

 • Online lessen plannen in een kanaal van een team in plaats van los van een team heeft als voordeel dat alle info (chat, documenten horende bij de les, …) rond alle online lessen van je vak mooi samenzit in het team van je vak. Zo kan een student alles gemakkelijk terugvinden.
 • Studenten kunnen vragen stellen of discussiëren over de cursus in een daarvoor bestemd kanaal. Dit is een alternatief voor een discussieforum.
 • Groepswerk kan gemakkelijk plaatsvinden in kanalen per groep.
 • Er kan via de Officeprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) gemakkelijk samengewerkt worden aan documenten.

Het is nu mogelijk om vlot een team aan te maken dat de naam krijgt van je OLA. De studenten die het OLA in hun ISP hebben, worden hierin automatisch ingeschreven.

UPDATE!!! (februari 2022): het aanmaken van je OLA-teams kan nu nog veel vlotter. Lees het hier.

In MS Teams klik je op ‘Lid worden of een team maken’ en daarna klik je in de tegel ‘Een team maken’ op de blauwe knop “Team maken”:

                          

Vervolgens kies je voor een team van het type klas:

In het daaropvolgende scherm klik je onderaan op ‘Een team maken met een groep die door u of ODISEE is ingesteld’.

Nu kan je kiezen voor jouw OLA waarvoor je een team wenst aan te maken:

 

Na ‘Groep kiezen’ is het team aangemaakt. Op dat moment hebben de studenten nog geen toegang. Je kan eventueel eerst allerlei dingen klaarzetten in het team (bv. kanalen aanmaken). Op het ogenblik dat je het team wil openstellen voor de studenten, klik je op de knop ‘Activeren’:

Indien de knop ‘Activeren’ zou ontbreken, kan je best naar de webversie van Teams gaan (http://teams.microsoft.com), inloggen en dan kiezen voor ‘De web-app gebruiken’.  Daar zou je de knop dan sowieso moeten terugvinden.

 

Hoe verhouden Toledo en Teams zich tegenover elkaar?

Toledo blijft nog steeds dé plek waar je je cursusmateriaal plaatst en structureert, waar je studenten opdrachten laat indienen en toetsen laat maken. Een student moet steeds vertrekken vanuit de cursus op Toledo, daar alles kunnen terugvinden wat hij nodig heeft voor dit vak, inclusief de externe tools waarvan gebruik gemaakt wordt. Het is dan ook zeker sterk aan te bevelen om in je Toledo-cursus de link naar het team van je OLA op te nemen, bij voorkeur in het cursusmenu. Zo kan men er vanuit de Toledo-cursus met 1 klik naartoe.

Haal eerst de link naar het team op via de 3 puntjes rechts van de naam van het team:


In Toledo voeg je dan een webkoppeling toe aan je cursusmenu waarbij je de link, die je in voorgaande stap gekopieerd hebt, plakt bij URL:

Online les in een OLA-team

Je kan je live online lessen bijvoorbeeld laten plaatsvinden in het kanaal Algemeen. Een andere optie is om een nieuw kanaal ‘Online lessen’ aan te maken. Binnen de gesprekken (Posts) van een kanaal in een team kan je immers een vergadering plannen. De chat die gehouden wordt tijdens zo’n vergadering zal dan mee in dat kanaal verschijnen. Als er documenten in de chat opgeladen worden, zullen deze opgeslagen worden in de bestanden van het kanaal. Wanneer je je les opneemt, zal de opname ook in dat kanaal beschikbaar komen. Kortom, alles wordt een stuk overzichtelijker en achteraf gemakkelijker raadpleegbaar.

Studenten zullen op die manier immers alle info i.v.m. de online lessen terugvinden in het team van het OLA. Dit is heel wat overzichtelijker dan wanneer ze die info moeten trachten terug te vinden onder de knop Chat waar alle chat-activiteit van alle lessen van hun opleiding, vergaderingen en een-op-een chats door elkaar staat.

Een OLA-team gebruiken voor vragen omtrent de cursus

Misschien maak je gebruik van de discussiefora in Toledo (of heb je dat ooit gedaan) om studenten daar vragen te laten stellen over de cursus. Voordeel is dat studenten elkaar kunnen helpen, maar ook dat jijzelf niet steeds dezelfde vragen moet beantwoorden.

Als je een OLA-team hebt voor je cursus, kan die conversatie over de cursus heel gemakkelijk gebeuren binnen een kanaal van dat team. Dit sluit ook beter aan bij de aanpak die studenten gewoon zijn op sociale media. Je kan dit ook inzetten ter voorbereiding van een online lesmoment. De studenten moeten bv. vooraf materialen doornemen. Je laat hen hierover dan vragen stellen in de gesprekken van een kanaal. 

Studenten in groepjes laten werken

Wanneer je tijdens een online les je studenten in groepjes wil laten overleggen, kan je dat doen via de breakout rooms in een Teams-meeting. Stel echter dat je je studenten ook buiten de online contactmomenten in groepjes wil laten werken, dan zou je dat op volgende manier kunnen organiseren.

Als je ze bijvoorbeeld in 3 groepjes wil laten samenwerken, dan kan je 3 kanalen creëren, bv. Groep 1, Groep 2, Groep 3. 

Studenten kunnen in het groepskanaal samenwerken aan een opdracht. Ze kunnen er met elkaar overleggen via de posts, maar ze kunnen er ook live online vergaderen en ze kunnen documenten delen. Alle materiaal (posts, chats van vergaderingen, documenten etc) zijn beschikbaar in het groepskanaal.

Indien het gewenst is dat groepjes niet bij de andere groepen kunnen gaan kijken, kan je, i.p.v. gewone kanalen, privékanalen maken waaraan je studenten expliciet moet toevoegen. Op die manier kunnen studenten alleen het groepskanaal zien van de groep waartoe ze behoren. Hou er wel rekening mee dat je maximaal 30 privékanalen aan een team kan toevoegen.

Heb je het vorige academiejaar gebruik gemaakt van de OLA-teams, dan werden deze op 1/9/2021 automatisch gearchiveerd. Dit wil zeggen dat de gesprekken en bestanden in het team alleen-lezen zijn. Je kan ze nog steeds doorzoeken en je kan ze zelfs als favoriet bewaren.

Docenten én studenten kunnen gearchiveerde teams raadplegen via beheer van Teams

Waar vind je ‘Teams beheren’?

 • Zorg dat je de tegelweergave van Teams hebt (heb je lijstweergave, dan kan je dit aanpassen via de 3 puntjes recht bovenaan en dan kiezen voor Instellingen)
 • Klik op Teams in de linkerbalk
 • Klik rechtsboven op het tandwiel en kies ‘Teams beheren’
 • Klik onderaan op ‘Gearchiveerd’ om de lijst met gearchiveerde teams uit te klappen

   

Nu kan je gewoon een team aanklikken om ernaartoe te gaan. Uitsluitend om te raadplegen, niet om wijzigingen aan te brengen.

Via de 3 puntjes bij een gearchiveerd team kan je zo’n team beheren en bijvoorbeeld ook ‘herstellen’ (terug actief maken), wat echter normaal gezien niet de bedoeling zal zijn.

Nog vragen? Graag bijkomende ondersteuning?

Boek dan gerust een begeleidingssessie bij een ICTO-medewerker.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 1. Ik heb een vraag hierover: in de Toledoruimte die ik beheer als opleidingscoördinator bij OAE kan ik ook de MS Teams link activeren. Ik kan echter geen Teams-groep aanmaken op basis van een OLA, wellicht omdat de opleidingen van OAE niet als OLA zijn geregistreerd (maar als iets anders). Kan ik de link naar MS Teams toch gebruiken vanuit Toledo voor mijn klasgroep? Hoe ga ik te werk?

  • Beste Heidi

   In het uniforme cursusmenu zit inderdaad een knop “Microsoft teams” die standaard verwijst naar https://teams.microsoft.com. Als docent in een bachelor- of graduaatsopleiding kan je deze link aanpassen naar de specifieke URL voor het team van je OLA. Voor de opleidingen van Odisee Advanced Education kunnen momenteel nog geen gekoppelde teams voor het OLA worden gemaakt omdat het onderwijsaanbod niet in SAP maar in CoachView wordt beheerd. Je zou wel een “gewoon” klasteam kunnen maken en daar de studenten manueel kunnen aan toevoegen. Hou er wel rekening mee dat wanneer je uitsluitend een online klaslokaal wil aanbieden voor het organiseren van online lessen, je geen team voor je OLA nodig hebt. Daarvoor volstaan teams-meetings in je Office 365-agenda waarvan je de link deelt met de studenten. De opleidingen van OAE doen dit niet via Teams-meetings maar via Blackboard Collaborate.