Online leren ondersteunen met Toledo

Toledo bevat de gekende mogelijkheden om te communiceren met studenten (d.m.v. mededelingen) en om lesmateriaal aan te bieden (documenten, presentaties, enz…) .

De nadruk komt nu meer te liggen op het ondersteunen van de studenten op afstand via online onderwijs.

In deze technisch/didactische digitaleren-tip willen we jou door middel van 8 tips inspireren om Toledo optimaal in te zetten voor online onderwijs.

We bieden doorlopend de mogelijkheid om een online spreekuur met een ICTO-medewerker aan te vragen.

 1. Wees zeer consequent in jouw communicatie
 2. Trek je studenten zoveel mogelijk in de cursus
 3. Laat studenten acties uitvoeren in jouw online cursus
 4. Structureer je cursus op activiteiten, niet op documenten
 5. Maak groepssets aan voor adaptieve inhoud
 6. Informeer studenten over de analytics, tags en Toledo-voortgangsbord
 7. Gebruik het Prestatieoverzicht en Retentie center
 8. Gebruik de beschikbare ondersteuning

1. Wees zeer consequent in jouw communicatie

Gebruik uitsluitend Mededelingen en verstuur deze niet per e-mail aan de studenten.

Studenten worden – naar eigen zeggen – overspoeld met e-mails, meldingen en mededelingen.

Studenten kunnen via de Meldingsinstellingen zelf bepalen wat ze echt per e-mail willen ontvangen.

Door jouw communicatie consequent en uitsluitend als mededelingen vanuit jouw cursus te doen, help je studenten om op één plaats deze communicatie terug te vinden.

2. Trek je studenten zoveel mogelijk in de cursus

De studenten die vanop afstand jouw “lessen volgen” of “de leerstof zelfstandig verwerken”, zie je niet live en kan je dus gemakkelijk uit het oog verliezen.

Om “voeling” met je studenten te behouden, zorg je er voor dat studenten telkens opnieuw in jouw cursus moeten komen. 

Enkel door studenten in jouw cursus te trekken, laten ze een digitaal spoor na. Dit kan jou helpen te “zien” of de studenten nog actief deelnemen aan de aangeboden activiteiten.

3. Laat studenten acties uitvoeren in jouw online cursus

Studenten naar jouw cursus trekken doe je o.m. door de mededelingen enkel binnen je cursus te houden.

In Toledo vind je ook een aantal andere mogelijkheden die de student uitnodigen om iets te doen.

Schakel de doorneemstatus van items in, waardoor studenten actief kunnen aanduiden dat ze iets gelezen, begrepen, uitgevoerd, gepland hebben, enz…

Gebruik cursustaken om studenten te laten bijhouden welke stappen ze in het voorgestelde leerproces reeds hebben gezet.

Gebruik opdrachten of toetsen met deadlines om studenten bestanden of antwoorden te laten indienen

Gebruik een discussieruimte om studenten vragen te laten stellen of uit te dagen met elkaar in interactie te gaan over voorbeelden, oefeningen, enz… die je aanbiedt.

Tip van Cel Onderwijsontwikkeling en -innovatie

Beperk je in het aantal opdrachten of andere activiteiten die je per week geeft en overleg met de collega’s van de opleiding. Beter een beperkt aantal zinvolle opdrachten, dan teveel minder goede, niet ondersteunde of te diverse taken.

4. Structureer je cursus op activiteiten, niet op documenten

Help studenten bij het verwerken van de leerstof door activiteiten te benoemen die de studenten kunnen / zullen uitvoeren bv. per lesweek.

Een activiteit bestaat uit drie onderdelen

 • Wat verwacht je dat de student doet?
 • Welk studiemateriaal en hulpmiddelen kan de student daarbij gebruiken?
 • Welke actie voert de student uit, zodat jij kan weten dat de student nog mee is?


5. Maak groepen aan voor differentiatie en adaptieve inhoud

 • Gebruik bij voorkeur groepssets waarmee je de groepen in de cursus beheert. Dat geeft een grotere flexibiliteit.

  • Met een groepsset kan je de eigenschappen en het lidmaatschap van alle groepen in 1 overzicht aanpassen.
  • De namen van de groepen in een groepsset kan je aanpassen, zo kan je ze laten overeenkomen met eventuele klas- of leergroepen.

 • Studenten kunnen op verschillende manieren lid worden van groepen:
  • Je kan ze willekeurige verspreiden (kies willekeurige inschrijving)
  • Je kan ze zelf laten inschrijven (kies zelfinschrijving)
  • Je kan ze als docent manueel toevoegen aan groepen (kies manuele inschrijving)
  • Je kan ze vanuit een Excel importeren (kies Importeren)
  • Je kan ze via Tolinto laten inschrijven en vervolgens met Excel importeren

 • Wanneer er groepen in je cursus bestaan, kan je deze op meerdere manieren inzetten.
  • Aan groepen kan je hulpmiddelen toekennen, zoals een groepsdiscussie, een gedeelde (eenvoudige) bestandsmap, een gedeeld virtueel klaslokaal (Collaborate), enz…

  • Bij het aanmaken van opdrachten, kan je kiezen voor groepsopdrachten. Wanneer één iemand van de groep indient, heeft iedereen ingediend.
  • Mappen, items, opdrachten/toetsen en vele andere hulpmiddelen kan je m.b.v. adaptieve inhoud toekennen aan specifieke groepen

  • Als docent zie je op meerdere manieren welke onderdelen getoond worden op basis van adaptieve inhoud
   • Bij het onderdeel zelf
    A: Er is een regel voor adaptieve inhoud van toepassing
    B: Je kan de regel voor adaptieve inhoud bewerken
    C: Je kan één of meerdere regels voor adaptieve inhoud bewerken

   • Via het prestatieoverzicht (zie verder)

6. Informeer studenten over de analytics, tags en het Toledo-voortgangsbord

 • Studenten krijgen in hun weergave tellers te zien die tonen hoeveel ongeziene items ze nog hebben in een cursus (of onderdeel van de cursus).
 • Bij mappen, items, toetsen en opdrachten verschijnt ook bijkomende informatie, zoals deadlines, wijzigingen, indienstatus, enz…
 • Studenten kunnen zelf tags toevoegen, waaronder Belangrijk of Te Doen, waarmee ze zelf bij kunnen houden naar welke onderdelen ze nog moeten terugkeren.

 • Zowel binnen elke cursus als via het Toledo Voortgangsbord wordt deze informatie ook visueel voorgesteld en kan de student snel doorklikken naar het gepaste onderdeel in Toledo.

7. Gebruik het Prestatieoverzicht en Retentie center

Toledo beschikt over twee hulpmiddelen waarmee je kan nagaan hoe studenten met jouw cursus omgaan.

Het Prestatieoverzicht biedt een overzicht op een aantal statistische gegevens per student

zoals

 • het aantal dagen sinds de laatste cursustoegang van de student
 • het aantal onderdelen (en welke) een doorneemstatus “Gemarkeerd als gelezen” kregen
 • het aantal bijdragen aan de discussiefora

Het Retentie Center toont waarschuwingen voor studenten die voldoen aan een aantal criteria die kunnen wijzen op uitval (dropout).

zoals

 • de student heeft sinds x aantal dagen de cursus niet meer betreden
 • de activiteit van deze student ligt 20% onder het gemiddelde van de activiteit van alle studenten
 • het extern cijfer van deze student ligt 25% onder het klasgemiddelde

8. Gebruik de beschikbare ondersteuning

 • Er is de snelgids voor docenten
 • Er zijn Toledopedia (Toledo-team) en Onya (UCLL) als uitgebreide handleidingen voor docenten
 • Ook in Toledo zelf zorgt het vraagteken aan de rechterkant van het scherm vaak voor een snelle link naar meer uitleg.

Reserveer een online ICTO-sessie voor individuele ondersteuning

Geïnspireerd maar heb je nog vragen?

We bieden op donderdag 19/03/2020 en op vrijdag 20/03/2020 nog steeds individuele ondersteuning door een ICTO-medewerker, zowel voor Toledo, Teams als Kaltura.

Deze ondersteuning zal online gebeuren via Teams en je zal via de ICTO-medewerker een invite krijgen via e-mail.

Schrijf je hier in…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *