Hoe beperk je fraude bij xToledo-examens via Proctorio?

Bij het online organiseren van schriftelijke gesloten (kennis)examens kunnen zich een aantal problemen voordoen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de examens. Het gebruik van een online proctoring tool kan in een aantal gevallen  een deel van de oplossing zijn. Binnen Odisee zetten we hiervoor Proctorio in, wat volledig geïntegreerd is binnen de toetsen van de digitale examenomgeving xToledo. Een technische voorwaarde is wel dat zowel de docent als de studenten gebruik maken van de Google Chrome-browser met de Proctorio-extensie.

Ik gebruikte Proctorio reeds voorheen. Moet ik ditmaal op iets specifiek letten?

Hoe kan Proctorio helpen de betrouwbaarheid van een online examen te verhogen?

 • Identiteitscontrole: Bij een examen met Proctorio wordt de student gefilmd via de webcam van zijn/haar computer. Tevens moet hij/zij aan het begin van het examen de studentenkaart tonen, zodat je deze kan vergelijken met de webcambeelden. Hierdoor weet je als docent wie er achter de pc zit en het examen aflegt.
 • Beperking digitale activiteiten: Via Proctorio kan je beperkingen opleggen wat betreft de digitale activiteiten die studenten tijdens het examen kunnen ondernemen. We raden echter aan om hier voorzichtig mee om te gaan. Indien je een echte “lockdown” verplicht, kan de student ook geen enkel ander programma gebruiken (en kan hij/zij jou ook niet contacteren via bv. Teams in geval van vragen). We raden dan ook ten zeerste aan om het gebruik van andere programma’s niet af te sluiten en te kiezen voor de optie “full screen off”. Wel maak je op voorhand duidelijke afspraken met je studenten over wat wel en niet toegestaan is. Bij het bekijken van de opnames achteraf, zal je steeds kunnen nagaan of er programma’s gebruikt werden die je niet had toegelaten (en er dus sprake is van fraude). 
 • Hulp bij fraudedetectie: Tijdens het examen worden er continu opnames gemaakt van de webcam, de microfoon en het beeldscherm. Na het examen heb je toegang tot een analyse waarin mogelijke elementen van fraude worden aangeduid en je op basis daarvan kan beslissen om specifieke delen van de opnames meer in detail te bekijken. Uiteraard kan Proctorio zelf niet beslissen of er al dan niet sprake is van fraude. Deze inschatting blijft nog steeds de verantwoordelijkheid van de docent die de Proctorio-opnames bekijkt en zo nodig contact opneemt met de ombudsdienst. Aan de ombudsdienst wordt dan een verslag bezorgd waarin het vermoeden van fraude concreet omschreven wordt. Proctorio duidt dus enkel momenten tijdens het examen aan waarvan de opnames best door de docent verder bekeken worden om na te gaan of er inderdaad sprake is van onregelmatigheden.
  Meer informatie over de procedure bij vermoeden van fraude, kan je in deze FAQ terugvinden.

Zorgt Proctorio ervoor dat online examens volledig fraudevrij zijn?

Proctorio kan aanwijzingen geven voor een aantal mogelijke frauduleuze acties, maar is zeker niet in staat om alles op te sporen. Het is dan ook belangrijk om het te beschouwen als slechts een van de maatregelen die bijdragen tot een grotere betrouwbaarheid. Het blijft noodzakelijk om enerzijds grondig na te denken over de meest geschikte online examenvorm en anderzijds een combinatie te maken met andere hulpmiddelen, zoals het gebruik van vragenpools.

Mag ik Proctorio gebruiken voor elk examen?

Nee, de beslissing om Proctorio te gebruiken voor een xToledo-examen wordt steeds genomen in samenspraak met het opleidingshoofd en de studiegebieddirecteur.  
Indien beslist is dat je Proctorio zal gebruiken, plaats je best een mededeling in je reguliere Toledo-vak met daarin de concrete afspraken en een verwijzing naar de FAQ over examens op het studentenportaal: https://www.odisee.be/online-examen

Hoe wordt de privacy van de studenten beschermd?

Alle data die verzameld worden (inclusief persoonsgegevens en de gemaakte opnames), worden direct versleuteld en opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Enkel Odisee heeft toegang tot de data, met name de docent van het desbetreffende opleidingsonderdeel. Andere personeelsleden van Odisee of zelfstandige gastdocenten kunnen toegevoegd worden indien dit noodzakelijk is voor het evaluatieproces.

Hoe kunnen studenten Proctorio op voorhand uitproberen?

Voor een goed technisch verloop van het examen is het noodzakelijk dat alle studenten een testexamen afleggen. Dit dient ten laatste de dag voor het eigenlijke examen. Indien ze tegen technische problemen aanlopen, hebben ze nog tijd om deze te verhelpen. De enige manier om dit te bereiken, is indien ze hier door jou als docent zeer expliciet op gewezen worden. Op deze kennispagina wordt het testexamen en de mogelijke hulpbronnen verder toegelicht.

Hoe ga ik aan de slag met Proctorio?

Wanneer je Proctorio inzet, moeten zowel jijzelf als je studenten gebruik maken van de Google Chrome-browser met de extensie Proctorio geïnstalleerd. Dit kan je doen vanaf de website http://getproctorio.com of binnen xToledo via de knop “Examen” en vervolgens “Secure Exam Proctor”.

Wanneer in overleg met je opleidingsverantwoordelijke en studiegebieddirecteur is beslist dat je Proctorio gaat gebruiken in je examen, zal ICTO dit binnen het xToledo-vak beschikbaar maken. Vervolgens kan je onderaan de “toetsopties” aanvinken dat je Proctorio gaat gebruiken en kan je vervolgens de nodige instellingen kiezen.
Een uitgebreidere bespreking van elke optie vind je in de FAQ voor docenten.

Na het examen kan je vanuit het xToledo “Full Grade center” gaan naar het “Proctorio Grade Book”. Daarin vind je enerzijds alle gemaakte opnames terug en anderzijds de resultaten van de automatische analyses hiervan. Zoals reeds aangegeven, is het erg belangrijk om te beseffen dat Proctorio geen uitspraken doet over de aanwezigheid van fraude. Het wijst enkel op ogenblikken binnen een examen die je als docent best van naderbij gaat bekijken, om vervolgens in te schatten of er onregelmatigheden gebeurd zijn.

In deze FAQ voor docenten worden 2 manieren aangereikt waarop je met het Proctorio Gradebook aan de slag kan.

Meer info?

Meer informatie over online examens met xToledo en Proctorio vind je in volgende bronnen:

 • FAQ voor docenten over online examineren met Proctorio en het gebruik van het Proctorio Gradebook na het examen.
 • FAQ voor studenten over online examineren met Proctorio. Indien beslist is dat je Proctorio zal gebruiken, plaats je best een mededeling hiernaar in je reguliere Toledo-vak. 
 • Bij elke optie-knop van Proctorio kan je naar extra (Engelstalige) online informatie gaan door op het vraagteken te klikken. Een Nederlandstalige versie van deze informatie zal ook beschikbaar komen in de FAQ voor docenten.
 • Bij verdere vragen kan je je uiteraard ook steeds inschrijven voor een individuele ICTO-sessie.

 • Wens je stap-voor-stap de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voor het gebruik van xToledo, dan kan je jezelf inschrijven voor de e-course Examineren met xToledo.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  • Dag Maarten, normaal gezien zou je, als je in de digitaleren-tip klikt op ‘FAQ voor docenten’ op deze pagina moeten komen. Na een check blijken er in de digitaleren-tip momenteel geen problemen te zijn met de links. Kan jij het ook nog eens proberen om zeker te zijn? Alvast bedankt!