Open Education Week: Onderzoekscompetenties 2.0

De laatste sessie van de Open Education Week werd verzorgd door Sofie (sofie.vandroemme@hogent.be) en Karlijn (karlijn.franck@hogent.be) van de Hogeschool Gent en ging over ‘Onderzoekscompetenties 2.0’. Studenten worden immers overstelpt van overal met allerlei informatie en er wordt van hen verwacht dat ze zelf kunnen oordelen over de juistheid en de de kwaliteit ervan. In tijden van verregaande digitalisering is zelfredzaamheid inzake informatievaardigheden zeker aan de orde. Binnen de Hogeschool Gent heeft men dit dan ook opgenomen in de beleidsvisie en er wordt verwacht van studenten dat ze kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch kunnen evalueren en combineren. Tevens wil men studenten kritisch leren denken en de nodige onderzoekscompetenties laten ontwikkelen:

Om dit te bewerkstelligen werd een open online cursus opgezet, die vrij door elke docent kan gebruikt worden in een opleidingsonderdeel naar keuze. De idee voor deze cursus is ontsproten in 2014 en werd bij de start van het lopende academiejaar geïmplementeerd:

Tijdens de sessie werd de cursus, die modulair binnen de eigen digitale leeromgeving Chamilo is ontwikkeld, gedemonstreerd. Bij elke module wordt aangegeven welke de leerdoelen zijn en hoeveel de doorlooptijd bedraagt. De cursus kan op afstand of blended ingezet worden, maar eventueel ook in de les gebruikt worden. Er is gewerkt met een vaste en voor studenten herkenbare lay-out en voor een gezonde afwisseling van theorie, voorbeelden, oefeningen (met geautomatiseerde feedback) en (geanimeerde) filmfragmenten:

Intussen werd het proces tussentijds geëvalueerd en het project creëerde een bepaalde dynamiek onder studenten en docenten (good practice voor blended learning).  Tevens was het een meevaller dat docenten ervoor open stonden om informatie te delen, waarbij het de keuze om de eigen leeromgeving te gebruiken als een kritische succesfactor werd bestempeld (hergebruik van het leerpad mogelijk, lage leercurve, mogelijkheid tot verrijken, geen extra belasting voor het IT-departement, …). Momenteel bestaat de uitdaging erin om nog meer docenten te betrekken bij het project, de inhoud up-to-date te houden en studenten optimaal te begeleiden bij doornemen van de cursus (16 uur content). Door bottom-up te werken met het nodige oog voor teamwerk moet het echter mogelijk zijn om dit doel te bereiken. Ze laten zich in de HOGENT alvast niet afschrikken door de (onvermijdbare) discussies en kritiek, maar trekken voluit de kaart van de onderzoekscompetenties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.