Shakespeak: meer dan alleen eenvoudig stemmen in de klas

We kennen reeds een tijdje Shakespeak waarmee we studenten tijdens een les kunnen laten stemmen via sms of via internet op smartphone of tablet. De resultaten worden onmiddellijk in de gebruikte PowerPoint getoond. Het is een toepassing die vooral in grote groepen toelaat om de studenten meer te betrekken bij, en actief aan de slag te laten gaan met de leerstof.

Wist je trouwens dat je nu ook multiple choice vragen kan stellen waarbij meer dan 1 antwoord juist is of waarbij men zich kan aansluiten bij meer dan één stelling?

Shakespeak heeft echter meer mogelijkheden dan alleen je publiek te laten antwoorden op multiple choice vragen.

Laat studenten tijdens de les hun vragen of opmerkingen via Shakespeak invoeren. Op het einde van de les of op bepaalde momenten tussenin, kan je deze tonen en erop ingaan indien nodig. Dit is een soort toepassing waarvoor vaak Twitter gebruikt wordt, maar wat je dus ook kan realiseren m.b.v. Shakespeak, met als bijkomend voordeel dat deze vragen en opmerkingen binnen het klasgebeuren blijven en niet openbaar op Twitter verschijnen.

Je activeert deze mogelijkheid door een message slide toe te voegen op die plaats in je presentatie waar je de vragen of opmerkingen wil tonen en bespreken.
shakespeak toolbar

shakespeak message
shakespeak message options
Tijdens de presentatie kan je beslissen welke boodschappen getoond worden. Je maakt daarvoor gebruik van het moderatorpaneel (message filter) dat je vindt door in te loggen op www.shakespeak.com en daar te kiezen voor ‘Message filter’.

shakespeak moderator

 

Hou een brainstorm m.b.v. Shakespeak en toon via een woordenwolk (wordcloud) de meest genoemde kernwoorden.

shakespeak wordcloud

Om deze woordenwolk te tonen, moet je tijdens je presentatie naar www.shakespeak.com gaan, inloggen en kiezen voor ‘Wordcloud’.

 

Een van de pluspunten van voting systemen (student response systems) is dat het beantwoorden van vragen volledig anoniem gebeurt en dat studenten dus niet geremd hoeven te zijn om echt te antwoorden volgens hun eigen inzicht. Je kan echter ook niet-anonieme ‘toetsen’ houden m.b.v. Shakespeak. In dat geval laat je je studenten eerst bv. hun naam invoeren of hun studentennummer. Alle antwoorden zullen vervolgens geïdentificeerd zijn.

Wil je niet anoniem laten stemmen, dan moet je dit instellen via de website www.shakespeak.com bij ‘Student identification’:

shakespeak anoniem

De identificerende vragen worden alleen gesteld wanneer de deelnemers antwoorden via internet (smartphone, tablet, …), Stemt men via sms, dan zijn de antwoorden geïdentificeerd door het telefoonnummer.

Tijdens de sessie kan men op de website www.shakespeak.com via ‘Individual responses’ zien welke antwoorden door wie gegeven werden.

shakespeak individueel

Na de sessie is dit ook nog steeds op te vragen via ‘Presentation results’.

shakespeak results

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de medewerkers van ICTO (ict-icto@odisee.be).

Afspraken Shakespeak academiejaar 2016-2017

 

 

Hier volgt een uitlegfilmpje over hoe studenten vragen laten invoeren tijdens de les m.b.v. Shakespeak

 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  1. Deze week (op 22/11/2016) zat er een nieuwsitem in het VRT-journaal over een app die aan de UGent gebruikt wordt om studenten vragen te laten stellen tijdens de les (in een grote aula). Je kan dat item hier herbekijken: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47635?video=1.2825205
    Nieuw is dit dus niet. Je kan het al lang met Twitter en aan Odisee kan het dus ook m.b.v. Shakespeak.
    Wat niet kan bij Twitter en Shakespeak is dat studenten kunnen stemmen op vragen die ze zelf interessant vinden zodanig dat je een lijst bekomt met de meest belangrijke vragen bovenaan. Deze functionaliteit vind je echter bij de gratis tool Tricider dat eerder al op deze Digitaleren-blog aan bod kwam: https://www.digitaleren.be/?p=1047