SURF-onderwijsdagen 2017

SURF organiseerde op 7 en 8 november 2017 de SURF Onderwijsdagen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo) in het World Trade Center in Rotterdam. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron voor deze sectoren op het gebied van onderwijs en ICT.

Thema dit jaar was ‘Onderwijs in beweging’, zie het persbericht.

Het volledige programma vind je hier.  Voor een terugblik zijn er de presentaties die beschikbaar worden gesteld via Slideshare.  Via Mediasite kan je sommige bijdragen volledig herbekijken. Zeer aan te bevelen is alvast de openingsshow, gebracht door studenten van de Kunstvakhogeschool Rotterdam.

Onderwijs in beweging Dag 2 – panelgesprek bij de voorstelling van de conceptnota ‘Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie

 1. Studenten die we afleveren moeten bijblijven in de digitale ontwikkelingen
 2. Het onderwijs moet aantrekkelijker worden door het inzetten van nieuwe technieken (Bv. MOOCs)
 3. Door digitalisering moeten we slimmer en beter leren stimuleren.

Kortom, we moeten samenwerken over alle echelons heen om vooruitgang te boeken. De focus ligt op DOEN.

Het onderwijs moet dus beter en meer bij de tijd.

 1. We moeten continu nadenken om hoog niveau vast te houden.
 2. We moeten aansluiting behouden bij een snel veranderende arbeidsmarkt/wereld.

Daarom moeten we concurrentie aangaan om aan de top te blijven, maar er moet wel ruimte blijven voor de eigen snelheid.

 1. met kennisdeling door samenwerking
 2. en een goede combinatie van voorlopers en volgers.

Out of your comfort zoneafsluitende keynote – Dag 1 (herbekijk de lezing hier)
to where the magic happens  (Rockstart – Oscar Kneppers)

Rockstart is een bedrijf dat start-ups ondersteunt in het toegang krijgen tot de markt.  Rockstart-oprichter Oscar Kneppers hield een keynote over het ‘Hoe, Wat en vooral Waarom’ van ondernemend denken in tijden van grote veranderingen. Wat is er gaande in de wereld, waarom vraagt dat om ondernemende denkers, en hoe pakken die dat aan?

Kernideeën:

 1. Promise-alles begint met een belofte (wat iets nieuws inhoudt)
 2. Proof-maak dit waar!
 3. Trust-met vertrouwen om het te doen

De 5 mantras van Rockstart

 1. Step forward. Start. (alles achter je laten en terug opnieuw beginnen)
 2. Team up. Do it.
 3. Stop Talking. Start Building.
 4. Learn. Pivot. Start over.
 5. Keep up. Keep going. (The dip)

Sometimes you get hurt. But it’s the best way to get hurt.

Zeven beproefde docentprofessionaliseringsvormen voor blended learning – Masterclass met voorstelling van een conceptueel model – Dag 1-Sessie 2 

Toelichting bij het model:
-links versus rechts = organiseren versus faciliteren
-trainingssituatie versus werkplek
-diagonaal linksboven->rechtsonder =toepassingsnabijheid ; voorbereidend versus just-in-time
-diagonaal linksonder->rechtsboven =regie ; docent/trainer/organisatie gestuurd versus zelfgestuurd

Er zijn 7 manieren om aan docentprofessionalisering te doen, die elk een eigen positie in het schema innemen:

 1. Netwerk
 2. Blended Coaches
 3. Inbedden in basiskwalificaties (opleiding)
 4. Online/blended training
 5. Peer2Peer (evidence-based)
 6. Just in Time
 7. Training on the job

Discussie: hoe dit schema verrijken?

 1. leren innoveren (via onderzoek en bijscholing)
 2. formele educatie (via voorbeeldleraars-ambassadeurs)
 3. pionier die binnen opleiding aan de slag gaat (door enthousiasme, creativiteit,… anderen meetrekken)
 4. wat is mogelijk? (via instructie tonen)
 5. database met best practices aanleggen (maar spanningsveld: voorbeelden tonen demotiveert mogelijks?)

Digitaal toetsen binnen een flexibel en blended (online) omgeving – Dag 2-Sessie 5

Formatief beoordelen gaat vooral over leren (hoe kan je verder? – mislukken mag en moet zelfs)
Summatief beoordelen is gericht op presteren ; om aan te tonen dat je kennis en vaardigheden beheerst
Studenten en docenten gebruiken bewijs van leren om het leren of het onderwijs aan te passen en zo tegemoet te komen aan actuele leerbehoeften van studenten in relatie tot verwachte leeruitkomsten
Doel:  betrokkenheid van studenten bij hun leren vergroten en hun zelfregulatievaardigheden versterken
Proces: is cyclisch en interactief (dialoog) met feedup (waar naartoe) – feedbback (waar nu) – feedforward (hoe naar de gewenste situatie)
Strategie: actoren = docent – medestudent – student ; proces = feedup – feedback – feedforward
bv. peer feedback (medestudent) – zelfregulatie (student)
Bouwstenen:
1.Professie – vaardigheden (onderzoekend vermogen)
2.Bewijslast – piramide van Miller (weten-weten hoe-tonen-doen/performance on the job)
Bonte mix aan bewijsmateriaal – formeel-informeel – elk toetsmoment levert zinvolle info op
Er staat niks op het spel (één datapunt gericht op informatie en feedback)
Meerdere datapunten gericht op diagnose, bijsturing en voorspelling
Er staat veel op het spel: veel datapunten gericht op zware beslissing over leeruitkomst=presteerfase
3.Begeleider/Beoordelaar – begeleidt proces feedup-feedback-feedforward (is niet examinator)
Belangrijkste bouwsteen: hoe zorg je dat je de goede begeleiders en beoordelaars inzet
om tot een verantwoord oordeel te komen
4.Studenten – moeten eigenaarschap voelen over het proces = zelf regie nemen
5.Kwaliteitsstructuur – wie doet wat op welk moment met welke verantwoordelijkheid

Digitale leeromgeving (LMS) – masterclass – Dag 1-Sessie 1 
Veel Nederlandse instellingen zijn bezig met vernieuwing

2 processen leven naast mekaar (onderwijsvise – IT-innovatie) maar moeten wel sporen (wat heb ik er aan? wat kan ik aan?)
2 soorten LMS (oude-all-in-ones versus nieuwe-met beperkt aanbod) convergeren naar soortgelijke digitale leeromgevingen waarin:
-basisfuncties (logistiek van het onderwijsproces) goed geregeld zijn
-onderwijsinnovaties van derden (herontwerp didactiek) adequaat geïntegreerd kunnen worden
-een aantrekkelijke look-and-feel met instituuts-branding geboden wordt
Dus: migreren naar een ander LMS is geen enkele garantie voor onderwijsvernieuwing ; zonder goed werkende ICT en ondersteuning is er geen adoptie

Digitalisering van het onderwijs innovatiecafé – Dag 2-Sessie 3 (Herbekijk de discussie hier)

Kernideeën:
1.Docenten in beweging krijgen door te zorgen voor optimale ondersteuning.
2.Onderwijs centraal = student en docent ; zonder hen kan het nooit een succes worden.
3.Als je geen fantastische SUPPORT biedt, is het moeilijk om verder te komen.
Kleine stappen daarin zetten maar het hele systeem moet uiteindelijk mee.
Kleine stappen is ook beweging (studenten leren anders, docenten geven anders les)
4.Student moet actief zijn en dat vereist een andere houding
Hoe maken we van hen consumenten, die niet alleen met de examens bezig zijn?
Hoe maak je hen maw. eigenaar van hun eigen leerproces?

Learning Analytics – Tim McKay – inleidende keynote Dag 1 (herbekijk de lezing hier) – Quantified studentDag 2-Sessie 4

Keynote:
Ofwel: geef aan studenten – laat hen beslissen wat ze ermee doen
Ofwel: geef aan experts, geïnterpreteerd en neem beslissingen voor hen
Ofwel geef beiden-laat experts studenten helpen

6 mogelijke dashboards:
1.Intellectual Breath                                                                                                                                     
Welke cursussen brengen studenten samen?
Welke cursussen zijn er voor individuele studenten?
2.Disciplinary Depth
3.Range of experience
4.Engagement & effort
5.Social & professional networks
6.Academic performance

Quantifiedstudent.nl is de projectwebsite.
Er wordt enorm veel data tijdens studieloopbaan verzameld.

-Hoe organiseer je dit in het onderwijs? Zonder het onderwijs te verstoren?
-Geef het betekenis voor de student. Geef quantified feedback
bv. app/dashboard waar student kan zien hoe hij er voor staat, met welke studenten hij samenwerkt, of die succesvol zijn
cfr. D2L (LMS die sociale connectie in beeld brengt)

Producten
Axians – OnderwijsAnalytics Campuslicentie (BI op SAP-basis)
Eurekos – Learning Analytics

Moving education with emerging smart connected technology of the Internet of Everything (IoE)  Dr. Robbie K. Melton – afsluitende keynote – Dag 2  (Herbekijk deze presentatie hier)

Wervelende ‘show’ over al wat op ons af komt aan digitale vernieuwingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.