Tag blended learning

(Bijna) Welkom in het nieuwe academiejaar

Naar jaarlijkse gewoonte betekent de zomer en derde examenperiode ook volop de voorbereiding van de ICT-systemen voor het volgende academiejaar. De ECTS-ronde startte in juni, cursusteksten kunnen nog opgeladen worden via STM Beheer en ook Toledo kende de nodige aanpassingen…

Toon je studenten de weg bij online onderwijs

Structuur bieden aan je studenten is een van de belangrijkste voorwaarden om van online leren een succes te maken. Als docent besteed je sowieso aandacht aan de logische opbouw van je lessen, leermateriaal en opdrachten. Toch is dit bij online…

Naar een blended ontwerp van je onderwijs: de tools

Om je onderwijs te ontwerpen volgens een blended aanpak kan je diverse onderwijstechnologieën inzetten. De ABC-LD-methodiek (Young & Perovic, 2015), die in een vorige digitaleren-tip al aan bod is gekomen, maakt hiervoor gebruik van het Tool Wheel. Dit biedt een…

Naar een blended ontwerp van je onderwijs

Een blended aanpak van je onderwijs omvat een doordachte mix van online en face-to-face werkvormen en leeractiviteiten, waarbij lerenden actief aan de slag gaan met leerinhouden, zowel individueel als in interactie met elkaar en met de docent (School of Education…

Online leren ondersteunen met Toledo

Toledo Tip

Toledo bevat de gekende mogelijkheden om te communiceren met studenten (d.m.v. mededelingen) en om lesmateriaal aan te bieden (documenten, presentaties, enz…) . De nadruk komt nu meer te liggen op het ondersteunen van de studenten op afstand via online onderwijs. In…