Tag digitaal examineren

Workshop: Print & Scan @ Odisee

Print en Scan - Scanner

Voor examens met meerkeuzevragen kan de print & scan infrastructuur van Odisee voordelen bieden. Met deze infrastructuur kan je de antwoordbladen van studenten digitaliseren en vervolgens laten analyseren. Daarbij worden de behaalde scores automatisch berekend. Voor grote groepen of bij…