TurnitIN als leerinstrument voor studenten

In Toledo is het mogelijk om gebruik te maken van de plagiaatdetectie-software TurnitIn. Eén van de voordelen van deze software is de mogelijkheid om het resultaat van de detectie ook aan de student zelf kenbaar te maken. Zo maak je van de stok achter de deur een instrument om informatievaardigheden te oefenen.

TurnitIn is immers enkel een technisch hulpmiddel, hoe je het hulpmiddel gebruikt in de praktijk bepaalt de onderwijskundige meerwaarde.

Uitnodiging begeleide zelfstudiesessie:
Digitaal Examineren

Op vrijdag 24 november 2017 organiseert ICTO van 9.30 tot 12.30 een begeleide zelfstudiesessie Digitaal Examineren voor docenten die willen kennismaken met: XToledo (ondersteuning bij klassikale testafnames d.m.v. XToledo), AB Tutor (monitoren van PC’s in computerklassen) of TurnitIn (plagiaatdetectie voor documenten). Na een korte inleiding leert u werken met de voor u meest interessante toepassing.

Deze eerste sessie gaat door in Gent en zal later nog herhaald worden op de andere campussen.

Inschrijven voor deze sessie (of uw interesse kenbaar maken) kan via deze tolinto.

Belangrijk om weten

Wie belangrijke werken (bachelorproef, paper op veel punten, enz…) laat indienen in Toledo combineert bij voorkeur een gewone opdracht van Toledo met een TurnitIn assignment.

“De TurnitIn service zit buiten Toledo en de Associatie KU Leuven IT-infrastructuur. De opgeladen papers worden dus niet opgeslagen in Toledo of op een server van de Associatie KU Leuven. Indien de TurnitIn servers onbereikbaar zijn, kunnen deze papers niet bekeken of gedownload worden.” (Bron: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Turnitin_Assignment)

De opgeladen bestanden én gegenereerde rapporten van TurnitIn worden over de academiejaren heen niet bewaard.

Waar zit TurnitIn in Toledo?

Je kan TurnitIn in een Toledo cursus (of community) op drie plaatsen vinden:

  • In een inhoudsgebied omdat het werd toegevoegd als een beoordeling
  • In het Grade Center omdat voor elk TurnitIn assignment een kolom wordt gemaakt
  • In het onderdeel Evaluaties van het configuratiescherm om als docent het overzicht te behouden en zelf bestanden op te laden

Hoe bied ik TurnitIn aan als leerinstrument voor studenten?

In deze korte instructie (15 minuten) zie je achtereenvolgens:

  • hoe de docent een TurnitIn assignment aanmaakt met de juiste kenmerken.
  • hoe een student een paper indient
  • hoe de docent de ingediende paper bekijkt en het bijhorende simulariteitsrapport opent
  • hoe de student ook zelf het simulariteitsrapport bekijkt en een nieuwe versie kan indienen

Voor een meer uitgeschreven versie van de mogelijke werkwijze, verwijzen we naar de bestaande documentatie in Toledopedia.

Bron: https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Turnitin_Assignment

Interesse in een vragenuurtje?

Zoek met 5 collega’s een geschikt moment (ook bij ons even polsen of het past a.u.b. ) en er wordt een vragenuurtje via Skype voor Bedrijven voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.