Tag open education

Open Education Week: Onderzoekscompetenties 2.0

De laatste sessie van de Open Education Week werd verzorgd door Sofie (sofie.vandroemme@hogent.be) en Karlijn (karlijn.franck@hogent.be) van de Hogeschool Gent en ging over ‘Onderzoekscompetenties 2.0’. Studenten worden immers overstelpt van overal met allerlei informatie en er wordt van hen verwacht…

Open Education Week: Kwaliteitsvol studiemateriaal

In deze sessie van Open Education Week gaf Alina Koroleva toelichting bij het kader voor kwaliteitsvol studiemateriaal dat ze gebruiken om leren op afstand te ondersteunen vanuit de Dienst Onderwijs, IKZ en internationalisering in de Hogeschool West-Vlaanderen. Na een inleiding…

Open Education: bMOOC en MOOC portfolio

Open Education Week: bijdrage van LUCA: bMOOC en MOOC portfolio In deze bijdrage gaf Thomas Storme uitleg en een stand van zaken van het OOF-project bMOOC en MOOC portfolio. De b in bMOOC staat voor ‘beeldend’, want inderdaad, het gaat…