Interactief presenteren met Wooclap

Mentimeter 2.0 Sinds de start van academiejaar 22-23 kan je als Odisee docent/medewerker (én ook als Odisee student) onbeperkt gebruik maken van Wooclap: een nieuwe tool om studenten te activeren. Het is binnen Odisee de opvolger van Mentimeter. Wooclap is…

Volg je graag een opleiding in het nieuwe academiejaar? Ontdek het ICTO-aanbod

Wil je in het nieuwe academiejaar graag je digitale competenties verder aanscherpen? Verken hieronder het opleidingsaanbod dat ICTO op dit vlak binnen Odisee voorziet tijdens het eerste semester van het academiejaar 2022-2023. Naast de reguliere ondersteuning staan er namelijk verschillende…

Studiemateriaal CCO

Handboeken en Toledo: een renderende combinatie?

“Mogen we nog wel een handboek gebruiken?” Deze vraag werd tijdens de bespreking van de visie op studiemateriaal en tijdens ICTO-sessies wel vaker gesteld. Het soms wat onverwachte antwoord: natuurlijk wel! Vanuit de visie op studiemateriaal willen we niet alleen oog hebben voor de inhoud en…