Tag lean en wendbaar

Online examineren: hoe doe ik dat ook alweer?

Ook tijdens EP2 en EP3 zullen meerdere examens online  doorgaan. Zoals steeds willen we jullie hierbij ondersteunen met een ICTO-tip waarin de informatie rond online schriftelijk en mondeling examineren gebundeld is. Eerst willen we echter 2 belangrijke praktische afspraken in…

Ondertitelen van kennisclips

Ondertitelen van videomateriaal en kennisclips kan verschillende doeleinden hebben. De inhoud wordt toegankelijk voor studenten die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. Kijkers die werken in een lawaaierige omgeving kunnen de ondertitels lezen. Anderstaligen kunnen ondertitels in hun eigen taal…

Je e-publicaties optimaliseren voor studenten

E-publicaties: technisch In Studiemateriaal Beheer kan je een cursustekst als verplichte of aanbevolen E-pubs toevoegen. De studenten krijgen hiervan automatisch 2 elektronische publicaties, gekend als de e-publicaties. Een online e-book met gedeelde notitiepagina’s en eventuele verrijkingen én een pdf-bestand met titelblad voor…

Van beamer naar touchboard

In de leslokalen in Odisee wordt de beamer meer en meer vervangen door een touchboard (aangevuld met een whiteboard). Het goede nieuws is dat je op een touchbord gewoon kan projecteren en schrijven zoals vroeger.Het betere nieuws is dat je didactisch extra…

Inspiratiebreak

In onderstaande inspiratievideo komen 15 onderwijstechnologieën aan bod die door ICTO ondersteund worden en die je dus als docent kan inzetten. Van elk van de technologieën wordt ook telkens een concreet voorbeeld gegeven uit de onderwijspraktijk.  Ben je nieuwsgierig of zoekende…

Artificiële intelligentie in onderwijs

De voorbije weken kwamen steeds meer bruikbare tools beschikbaar die gebaseerd zijn op Artificiële Intelligentie (AI). Vooral de nieuwe toepassing ChatGPT doet in het onderwijs nogal wat wenkbrauwen fronsen.  Wat is AI? Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers…