Standaard afbeelding

Linda Tambuyser

Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij zijn om meer formatieve toetsen (zelftests) online aangeboden te krijgen (66%). Dit is iets wat bij elke bevraging opnieuw naar voor komt.…

Peerfeedback-mogelijkheden aan Odisee

Regelmatig krijgen we de vraag van docenten naar een tool voor peerfeedback. In deze post belichten we enkele mogelijkheden die momenteel voorhanden zijn aan Odisee. We gaan uit van enkele scenario’s en stellen daarbij een mogelijke werkwijze voor. Scenario 1…