Standaard afbeelding

Linda Tambuyser

Digitaal toetsen in Toledo

Uit een bevraging bij de studenten in mei 2019 weten we dat zij in belangrijke mate vragende partij zijn om meer formatieve toetsen (zelftests) online aangeboden te krijgen (66%). Dit is iets wat bij elke bevraging opnieuw naar voor komt.…