Adaptieve leerpaden in Toledo

Bij het uitwerken van een Toledo-cursus kan je op basis van zelf ingestelde voorwaarden ervoor zorgen dat studenten ander studiemateriaal te zien krijgen of andere activiteiten (zoals toetsen of opdrachten) moeten uitvoeren.

Zo kan je de student laten starten met een toets die voorkennis test en op basis van de score ander studiemateriaal aanbieden. In het verdere verloop van het leerpad kan je ook adaptiviteit toevoegen, bijvoorbeeld door studenten zelf te laten aanduiden wanneer ze iets hebben doorgenomen of door hen in te delen in groepen en per groep andere opdrachten te gebruiken.

In deze Digitaleren-tip maak je kennis met ‘adaptieve inhoud’ in Toledo die voor deze differentiatie binnen de leeromgeving kan zorgen.

Inleiding

Je begint met het toevoegen van items en mappen in een inhoudsgebied zoals je dat gewoon bent. Standaard zijn deze items en mappen toegankelijk voor al de studenten die ingeschreven zijn in de betreffende cursus.

Via adaptieve inhoud kan je ervoor zorgen dat een item of map pas zichtbaar is voor een student wanneer aan één of meer criteria is voldaan. Je bepaalt de adaptieve regels dus op het onderdeel dat beschikbaar moet worden wanneer aan de criteria is voldaan.

De criteria die afgetoetst kunnen worden, zijn:

  • Of de student een welbepaald ander item doorgenomen heeft
  • Of de student een welbepaalde beoordeling (toets, opdracht, …) ingediend heeft
  • Of de student op een beoordeling een welbepaalde score heeft gehaald
    (bv. score lager dan 10, of score hoger dan 16)
  • Of aan bepaalde datumvoorwaarden voldaan is

Met behulp van ‘adaptieve inhoud: geavanceerd’ kunnen verschillende combinaties van criteria opgebouwd worden.

Voorbeelden

In wat volgt, gaan we dieper in op twee voorbeelden van een eenvoudig adaptief leerpad en één voorbeeld van een wat complexer adaptief leerpad.

Voorbeeld 1

Bij een eenvoudig adaptief leerpad laat je studenten zelf onderdelen markeren als doorgenomen, waardoor nieuwe onderdelen in het leerpad getoond worden.

Voor de studenten zal dat er als volgt uitzien:

Door op de knop “Markeren als doorgenomen” te klikken, wordt de knoptekst gewijzigd in “Doorgenomen” en kan er een ander onderdeel van het leerpad getoond worden.

In bovenstaand voorbeeld worden de studenten herinnerd aan een aantal afspraken bij het vak en markeren ze dit als doorgenomen om een voorkennistoets te laten verschijnen.

Om ervoor te zorgen dat een toets pas verschijnt wanneer de student bij de inleiding de knop ‘Markeren als doorgenomen’ aangeklikt heeft, ga je als volgt te werk.

In het contextmenu icoontje bij de titel van de toets, kies je ‘Adaptieve inhoud’ en scroll je dan naar beneden tot bij ‘Doorneemstatus’.

Je klikt op de knop “Bladeren” en selecteert het item ‘Inleiding’ omdat je wenst dat de student de status van dat item op doorgenomen heeft geplaatst vooraleer de toets zichtbaar mag worden voor die student.

Goed om weten
Toledo zal zelf voorstellen om de doorneemstatus van het geselecteerde item in te schakelen, zodat je dit niet eerst manueel zelf hoeft te doen.
Voorbeeld 2

Een ander eenvoudig adaptief leerpad maakt gebruik van de score op een toets om een onderdeel te laten verschijnen.

Bij wijze van voorbeeld wil je dat de map “Speeddate met voorkennis” enkel verschijnt bij studenten die minder dan 70% halen op de voorkennistoets. Het zichtbaar worden van deze map hangt dus af van de score behaald op de toets.

Opnieuw via adaptieve inhoud, maar nu bij de map ‘Speeddate met voorkennis”, kies je voor ‘Cijfer’ en stel je daar de gewenste waarde in.

Goed om weten
Ook het louter ingediend hebben van een opdracht of toets kan je als criterium gebruiken voor adaptieve inhoud.
Voorbeeld 3

Een complexer adaptief leerpad combineert meerdere criteria om het verschijnen van een onderdeel te bepalen.

Het zichtbaar worden van Module 1 kunnen we bijvoorbeeld afhankelijk maken van het behalen van een minimale score van 70% op de voorkennistoets of op het doorgenomen hebben van de map “Speeddate met voorkennis”.

Omdat dit een complexere voorwaarde is waarbij je gebruik wil maken van een OF-combinatie, moet je deze keer ‘Adaptieve inhoud: geavanceerd’ selecteren.

Je maakt hier 2 regels: een waarbij je aangeeft dat de score op de voorkennistoets minstens 70% bedraagt en een tweede regel die vereist dat de doorneemstatus op de map ‘Speeddate met voorkennis’ op ‘Doorgenomen’ staat. Deze 2 regels worden verbonden met een OF. Het volstaat dus wanneer aan een van beide regels voldaan is.

Goed om weten
Wil je regels combineren met een EN-combinatie, dan voeg je binnen dezelfde regel meerdere criteria toe.

Prestatieoverzicht

Via adaptieve inhoud worden studiemateriaal of opeenvolgende leeractiviteiten dus gradueel toegankelijk voor studenten en doorlopen ze een door jou uitgetekend leerpad.

Bij doorgedreven gebruik van deze adaptieve regels, kan het soms handig zijn om te kunnen nagaan hoe ver een student reeds gevorderd is in het leerpad. Dit kan je opvolgen via Configuratiescherm – Evaluaties – Prestatieoverzicht.

Door bij een student het icoontje in de kolom ‘ Adaptieve inhoud’ aan te klikken, krijg je een overzicht van wat de student kan zien en wat niet, welke items met doorneemstatus doorgenomen zijn en welke niet.

Voorsprongfonds Adaptieve Bouwstenen

In academiejaar 2022-2023 werken Almer Gungor en María Lucero vanuit het voorsprongfonds-project ‘Adaptieve bouwstenen voor blended en afstandsonderwijs’ samen met docenten om zowel binnen als buiten Toledo te werken aan adaptieve bouwstenen.

Door het ontwerpen en ontwikkelen van adaptieve leerpaden en leermiddelen willen we docenten professionaliseren in het gebruik van de beschikbare tools, deze toolset duurzaam uitbreiden en de diensten voorbereiden op meer geavanceerde educatieve technologieën die voor adaptief leren in de toekomst nodig zullen zijn.

Meer informatie over dit project kan je verkrijgen bij almer.gungor@odisee.be of raadplegen in dit nieuwsbericht (enkel Odisee-personeel).

Bijkomende ondersteuning

Wil je aan de slag gaan met adaptieve inhoud en wens je daarbij persoonlijke ondersteuning? Je kan nog steeds terecht bij de medewerkers van ICT-ICTO door een ICTO-sessie te reserveren via Microsoft Bookings (sinds april 2022).

In Toledo kan je jezelf inschrijven in de cursus “ICTO – Zelfstudie – Adaptieve leerpaden en leermodules [ODISEE]”

Ook in het inspiratiepakket voor gedifferentieerd hoger onderwijs dat aan Odisee ontwikkeld werd in het OOF-project ‘Onderwijs op maat’ kan je voorbeelden van adaptieve inhoud vinden.

Credits

Dit artikel is een bewerking van het eerder gepubliceerde artikel “Adaptieve inhoud in Toledo” van Linda Tambuyser (13 mei 2019).

De illustratie gebruikt als thumbnail bij dit artikel: Badalyanrazmik, Pixabay
(via Adaptief versus gepersonaliseerd leren | WilfredRubens.com over leren en ICT (te-learning.nl))

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.