H5P: studenten activeren en bijsturen tijdens zelfstudie

In een vorige tip kon je reeds kennismaken met H5P: een online platform dat meer dan 40 formatieve bouwstenen biedt om zelf educatieve, digitale oefeningen en inhouden te creëren. Leermateriaal kan vervolgens aangeboden worden via Toledo, e-books, e-courses of een eigen website.

Wanneer leren op afstand en zelfstudie dé regel is, biedt H5P een prima technologie om de studenten te activeren en tevens jezelf in te bouwen als coach. In de vorige H5P-tip gingen we reeds in op hoe je feedback kan geven op antwoorden bij open vragen (voorbeeld). In onderstaand voorbeeld kan je zelf ondervinden hoe, heel gericht, feedback kan gegeven worden bij typische fouten (‘Word’ i.p.v. ‘Wordt’ en ‘Istanbul’ i.p.v. ‘Ankara’).

Het is ook mogelijk om de student mondeling te laten antwoorden (in een taal naar keuze) met autocorrectie van het gegeven antwoord. Tel je zelf even van 1 tot 5 in het Frans?

Via onderstaande kennisclips leer je de basisprincipes (eerste tab) en ga je vervolgens aan de slag met verschillende oefentypes. Met name de oefentypes die eerder geïllustreerd werden én als toemaatje een introductie op het meest geavanceerde oefentype dat je de optie geeft om een adaptief leerpad (branching scenario) te bouwen. Wanneer je aan de slag wil met nog andere oefentypes vind je hier de documentatie.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  1. Beste Stijn,

    kan dit gebruikt worden voor een echte examenomgeving? Fraude beletten ? Surfen tijdens de toets naar andere sites? Of is xtoledo de enige mogelijkheid ?

    vriendelijke groeten

    Dirk