Handboeken en Toledo: een renderende combinatie?

“Mogen we nog wel een handboek gebruiken?” Deze vraag werd tijdens de bespreking van de visie op studiemateriaal en tijdens ICTO-sessies wel vaker gesteld. Het soms wat onverwachte antwoord: natuurlijk wel!

Vanuit de visie op studiemateriaal willen we niet alleen oog hebben voor de inhoud en het niveau van het handboek. Vanuit het “online eerst”-principe is het ook aangeraden om in gesprek te gaan met de uitgeverij over de online mogelijkheden die bij het handboek worden aangeboden. Ook uitgeverijen hebben immers al enkele jaren het potentieel van online studiemateriaal ontdekt.

In deze Digitaleren-tip krijg je enkele tips van ICTO en getuigenissen van docenten die de online mogelijkheden bij hun handboek actief inzetten.

jef_bormans

“Ik begon pas eind september aan Odisee en het handboek stond in de ECTS-fiche. Ik hing er dus een beetje aan vast. Ik heb ervoor gekozen om de studenten de keuze te laten: minimaal kochten ze de online Pearson MyLab toegang (incl. de eText) of ze kochten een pakket waarin ook het papieren handboek opgenomen was.”

Jef Bormans (Docent business management)

Ga in gesprek met de uitgeverij

De meeste uitgeverijen hebben fors geïnvesteerd om niet alleen aantrekkelijke handboeken op papier maar ook een aantrekkelijke leeromgeving bij het handboek te ontwikkelen voor de studenten én de docenten.

Deze investeringen en de dienstverlening voor docenten worden doorgerekend in de prijs die studenten betalen voor hun handboek.

Het loont dus de moeite om samen met je contactpersoon bij de uitgeverij op zoek te gaan naar de meerwaarde van de online mogelijkheden voor jouw studenten en jezelf.

jef_bormans

“Het was tijdens een ICTO-sessie dat de ICTO-collega vertelde dat een koppeling tussen het handboek en de Toledo-cursus überhaupt mogelijk was. Zodra ik dat wist, heb ik verdere navraag gedaan bij de mensen van de uitgeverij. We hebben dan een sessie opgezet met mezelf, iemand van Pearson en iemand van ICTO om alles aan elkaar te koppelen.”

Jef Bormans (Docent business management)

Zorg ervoor dat je ook zelf voldoende de mogelijkheden kent vooraleer je studenten verplicht het handboek op papier of online aan te kopen.

 • Biedt het platform jou als docent de mogelijkheid om te selecteren in de hoofdstukken van handboeken en dit eventueel aan te vullen met eigen cursusdelen?
 • Is er een eenvoudige registratieprocedure voor de studenten om vanuit Toledo met hun Toledo-account naar de online leeromgeving van de uitgeverij te gaan? Informeer zeker eens naar de ondersteuning voor de Learning Technologies Interoperability (LTI)-standaard.
 • Wordt bij het papieren handboek ook een ePub, eText of eBook aangeboden voor de studenten? Welke impact heeft dit op de prijs? Ligt de keuze bij de student zelf?
 • Kunnen studenten aantekeningen maken bij de online tekst en deze delen met medestudenten?
 • Vind je als docent online presentaties, afbeeldingen of oefeningen die jij vrij mag hergebruiken binnen de leeromgeving?
 • Zijn er voor de student online modules, oefeningen of multimedia te raadplegen?
 • Biedt het platform gedetailleerde statistieken van wat de studenten doen binnen het externe platform? Is dat ook GDPR-proof? Werd het opgenomen in het GDPR-register?
 • Kan je in het platform ook nog tijdens het semester huiswerk of activiteiten aanmaken voor studenten?
 • Kan je vanuit Toledo eenvoudig rechtstreekse links maken naar de eText, opdrachten of oefeningen op het externe platform?
 • Worden scores op oefeningen of opdrachten ook opgenomen in de cijferlijst van Toledo?

Zorg dat het vlot gaat voor de studenten

Een vaak omslachtige procedure bij het gebruik van externe platformen is de toegang voor de studenten.

De verkoop van het handboek (of de code voor online toegang) verloopt steeds via Standaard Boekhandel. Dit is immers zoals het hogeschoolbreed is voorzien.

Vaak is een extra account nodig op het externe platform om het gekochte handboek online te kunnen activeren.

Zorgen dat studenten vlot in het externe platform van start kunnen gaan is dan ook een belangrijke stap om het handboek in het (online) leerproces te kunnen gebruiken.

“Studenten kopen het papieren handboek en daarin staat een unieke code. Dankzij het goede voorbereidende werk van ICTO verliep de activatie voor de studenten zeer vlot. ICTO heeft me uitstekend ondersteund via Teams-sessies bij het koppelen van het handboek aan het Toledo-vak.”
Docent onderwijs (Anoniem)

online-course

Dit proces bevat meestal de volgende stappen:

 • Een account aanmaken op het extern platform
  Bij voorkeur via LTI maar soms ook door het Toledo-account te koppelen met het account op het extern platform
 • Het handboek op het extern platform toevoegen
  De code uit het handboek of de aangekochte code is nodig om toegang tot dat specifieke handboek ook aan de eigen omgeving toe te voegen
 • Lid worden van de juiste klasgroep
  Bevat het platform oefeningen of toetsen, dan is vaak lidmaatschap van een klasgroep nodig zodat de docent de eigen studenten terugvindt.

Informeer de studenten meermaals

In het uitgeversplatform wordt aanvullend materiaal aangeboden dat studenten kunnen gebruiken om de inhoud van het handboek te verwerken.

De meeste studenten zijn hier niet van op de hoogte. Het is dus aangeraden om dit als docent in de les te demonstreren en ook in Toledo hierover informatie aan te bieden.

“Tijdens de les projecteer ik vaak het handboek en bekijk ik samen met de studenten de videofragmenten. Ik bezorg de studenten ook een lijst met verplichte oefeningen. Die maken ze in zelfstudie thuis via het online platform. Verder plaats ik mijn PowerPoints op Toledo.”
Docent onderwijs (Anoniem)
online-course

Bekijk een aantal voorbeelden van online activiteiten die studenten kunnen doen in uiteenlopende platformen.

iris_decoster

“Mijn ervaring is dat slechts 1/5e van de studenten de toetsvragen (bij het handboek) systematisch, per hoofdstuk, afwerkte. De begrippentrainer (in het online platform) werd ook amper gebruikt. Vermoedelijk omdat er een openboekexamen is, waardoor studenten het minder nuttig achten om de begrippen effectief te trainen.

Wat wel goed werkte: de studenten weten dat ze op het examen een open vraag krijgen op basis van de uitbreidingen bij 1 bepaald hoofdstuk. Ze mogen zelf kiezen uit een 10-tal artikels, filmpjes, enz… en kort toelichten hoe dit een meerwaarde, nieuw inzicht opleverde t.o.v. de basisleerstof.”

Iris De Coster (Docent oogzorg)

Activeer de studenten zo efficiënt mogelijk

Studenten vanuit Toledo zo direct mogelijk op de juiste plaats in het externe platform krijgen, is noodzakelijk om ze ook actief en betrokken de leerstof kunnen verwerken of blijven oefenen.

jef_bormans

“Onder de knop ‘Inhoud’ van mijn Toledo-cursus staat per week een map met het lesmateriaal. In elke map voorzie ik ook rechtstreekse links naar de bijhorende assignment die ze moeten maken. Op die manier zaten slides, opnames en assignment telkens mooi samen, wat het uiteraard gemakkelijk maakt voor de studenten. En voor mij was het door de koppeling met de uitgeverij vanuit Toledo eigenlijk geen moeite.”

Jef Bormans (Docent business management)

Vraag na bij je uitgever of je via een LTI-link, een embed-code of een andere diepe integratie de student met 1 of 2 clicks tot diep in het externe platform kan krijgen.

Bekijk hoe de docent Jef Bormans voor het vak “Financial Business Management” een directe link maakt naar de eText zodat studenten niet via de home page van het externe platform moeten gaan.

Op een gelijkaardige manier kan er vanuit elke map per lesweek in Toledo ook een directe link aangeboden worden naar de opdracht die tijdens die week in het platform moet worden uitgevoerd.

iris_decoster

“Op Toledo vinden de studenten van elk hoofdstuk een PowerPoint, de online lesopname en de extra toetsvragen uit het handboek. Het online handboek biedt de leerstof, toetsvragen (en extra’s).”

Iris De Coster (Docent oogzorg)

Er is ondersteuning beschikbaar

Wanneer het over handboeken van uitgeverijen gaat, dan zijn de STM-verantwoordelijken op de verschillende campussen vaak het eerste aanspreekpunt. Je kan hun namen terugvinden op de laatste pagina’s van de Handleiding voor Studiemateriaal Beheer (aanmelden noodzakelijk).

Specifieke vragen over de mogelijkheden van het externe online platform van de uitgever kan je best aan je contactpersoon bij die uitgever sturen.

Heb je vragen bij de integratie of het koppelen van je online handboek aan Toledo of wil je samen met ons de mogelijkheden van de online omgeving ontdekken, dan kan je ook hiervoor een ICTO-sessie boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *