Studenten ondersteunen met audio-feedback

Tijdens het online onderwijs van afgelopen jaar hebben docenten nog meer dan anders de nood ervaren om een gevoel van verbondenheid op te bouwen met hun studenten. Dit leidde onder meer tot het zoeken naar online werkvormen met een sterke nadruk op activering en interactie. Een tekenend voorbeeld hiervan was de grote vraag naar technische mogelijkheden om de studenten in kleine groepjes online samen te laten werken, bijvoorbeeld in breakout rooms.

Deze zucht naar verbinding speelt echter niet enkel een rol tijdens lessen, maar eveneens in het evaluatieproces. Bij projecten die over een langere tijd lopen, zoals een bachelorproef of een stage, is dit reeds aanwezig door het inbouwen van persoonlijke feedbackgesprekken. Op de meeste opdrachten wordt de feedback echter schriftelijk gegeven. Dit heeft uiteraard het voordeel dat je op eenvoudige manier gedetailleerde commentaar kan geven onder de vorm van comments bij specifieke tekstfragmenten. Het kan evenwel verschillende voordelen bieden om minstens een deel van je feedback via een audio- of video-opname te geven. In deze tip zullen we ons toespitsen op audio-feedback.

 

Wat zijn de voordelen van audio-feedback?

  • Door de commentaar auditief te geven, is het veel eenvoudiger om nuances aan te brengen. Het is dan immers niet enkel de feitelijke inhoud die je overbrengt, maar je intonatie helpt om deze correct te interpreteren.
  • Via een audio-opname geef je een groter gevoel van betrokkenheid bij het werk van de student, wat een positief effect heeft op zijn/haar motivatie.
  • Met een audioboodschap kan je eenvoudiger de kern van je feedback benadrukken.

Is audio-feedback een vervanging van geschreven feedback? 

Zeker niet. Daar waar audio-feedback vooral voordelen heeft op het vlak van nuancering en betrokkenheid, is het in schriftelijke feedback eenvoudiger om detailfeedback te geven op specifieke tekstfragmenten. Tevens is het voor de studenten nadien eenvoudiger om in uitgeschreven feedback op zoek te gaan naar specifieke opmerkingen dan in een audio-opname.

De sterkte zit net in het combineren van deze beide vormen. Via een audio-opname kan je een algemene feedback geven op de opdracht, waarbij je de student kan overtuigen van de grote lijnen hiervan. De detailuitwerking kan je vervolgens geven onder de vorm van comments bij de tekst. Op die manier combineer je de overtuigingskracht van het gesproken woord met de details van geschreven tekst.

 

Meer weten?

Stuart, D., Jr. (20 augustus 2020). How (and Why) to Leave Audio Feedback on Student Work This Year, Whether During In-Person or Distance Learning. https://davestuartjr.com/how-and-why-to-leave-audio-feedback-on-student-work-distance-learning/

Ice, P., Curtis, R., Phillips, P. & Wells, J. (2007). Using asynchronous audio feedback to enhance teaching presence and students’ sense of community. Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(2), 3-25. https://doi.org/10.24059/olj.v11i2.1724

Keane, K., McCrea, D., & Russell, M. (2018). Personalizing Feedback Using Voice Comments. Open Praxis, 10(4), 309-324. https://doi.org/10.5944/openpraxis.10.4.909

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *